Stundu saraksta projekts 2014./2015. m.g. I semestrim – AKTUALIZĒTS 10. septembrī skatīt šeit

Sadalījums solfedžo grupās skatīt šeit

Sadalījums pie individuālo priekšmetu pedagogiem skatīt šeit