Veidlapas

  • Iesnieguma veidlapa, ko audzēknis aizpilda pirms prombūtnes (LEJUPIELĀDĒT)
  • Iesniegumu veidlapa, ko pedagogs aizpilda pirms došanās braucienā (LEJUPIELĀDĒT)
  • Izglītojamo mācību ekskursijas pieteikuma veidlapa, ko aizpilda klases/kursa audzinātājs vai atbildīgais pedagogs (LEJUPIELĀDĒT)
  • Kora koncerta/mēģinājuma/koncertceļojuma pieteikuma veidlapa, ko aizpilda kora vadītājs, projektu vadītājs vai atbildīgais pedagogs (LEJUPIELĀDĒT)
  • Džeza nodaļas audzēkņu koncerta/mēģinājuma/koncertceļojuma pieteikuma veidlapa, ko aizpilda atbildīgais pedagogs (LEJUPIELĀDĒT)
  • Iesnieguma veidlapa audzēkņiem/pedagogiem, par Rīgas Doma kora skolas telpu izmantošanu (LEJUPIELĀDĒT)
  • Veidlapa par saistībām ar skolu, ko audzēknis aizpilda pirms 9.klases / IV kursa absolvēšanas vai izstājoties no skolas (LEJUPIELĀDĒT)
  • Rīgas Doma kora skolas Gada balvas piešķiršanas kārtību skatīt šeit, pieteikuma veidlapu (1. pielikumu) skatīt šeit
  • Iesniegums par vietu dienesta viesnīcā Nepilngadīgai personai (LEJUPIELĀDĒT); Pilngadīgai personai – (LEJUPIELĀDĒT) – tiks ievietotas drīzumā
  • Iesniegums par atlaides piešķiršanu mācību maksai / inventāra nomai / dienesta viesnīcas īrei (LEJUPIELĀDĒT)