Iespēja atbalstīt

NMV Rīgas Doma kora skolas aktuālie projekti:

RDKS Stipendiju fonds – atbalsts audzēkņu dalībai starptautiskos konkursos un meistarklasēs INFO

aleksandra.abolina@nmv.lv

Meiteņu koris – atbalsts Rīgas Doma meiteņu kora TIARA koncerdarbībai INFO

madara.boka@nmv.lv

Zēnu koris – atbalsts Rīgas Doma zēnu kora koncertdarbībai INFO

rigaboyschoir@gmail.com

Jauktais koris – atbalsts Rīgas Doma kora skolas jauktā kora koncertdarbībai RĪGAS DOMA KORA SKOLAS JAUKTĀ KORA BIEDRĪBA
Reģ. Nr.: 40008293706
Adrese: Meža iela 15, Rīga, LV-1048, Latvia
Bankas konts: LV61HABA0551047785387mixedchoir@nmv.lv
aleksandra.abolina@nmv.lv
RDKS 30 gadu jubileja 2024. gadā Mākslu izglītības kompetences centrs
“Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ. Nr. 90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Ziedojumu un dāvinājumu konts
LV07TREL722068900400B
Maksājuma uzdevumā norādīt: Ziedojums RDKS 30

Skola kā izglītības iestāde, zēnu un meiteņu kora biedrības kā sabiedriskā labuma organizācijas ir tiesīgas saņemt ziedojumus, savukārt ziedotājiem (privātpersonām un uzņēmumiem) pienākas nodokļu atlaides likumā noteiktajā kārtībā. Vairāk info šeit.