Mūziklu dziedātāju programma

Vidējās profesionālās izglītības programma Vokālā mūzika  (33212061) – kvalifikācija Mūziklu dziedātājs, mācību ilgums 4 gadi (5800 stundas)

Profesionālās vidējās izglītības programma “Vokālā mūzika  specialitāte  Mūziklu dziedātājs” ir izveidota pēc mūziklu koledžu parauga, kas plaši attīstīts gan Eiropā, gan pasaulē, apvienojot to ar latviešu muzikālā teātra tradīcijām un aktualitātēm. Tā ir plaši orientēta programma, kas attīsta dziedāšanu, dejošanu un aktiera mākslu. Mūzikls ir žanrs, kas apvieno klasisko ar moderno, tādējādi dodot iespēju attīstīties dažādos virzienos.

Programmas izveidotāja ir Annija Hermane, kura pēc maģistra studijām Londonā, Karaliskajā Mūzikas akadēmijā (Royal Academy of Music), absolvējot muzikālā teātra nodaļu veicinājusi programmas izveidi Rīgas Doma kora skolā.

Programmā iekļauti  profesionālie mācību priekšmeti:

Aktiermeistarība, solo dziedāšana, muzikālā teātra dziedāšana, klavierspēle, skatuves runa, skatuves kustība, skatuves deja, gospeļkoris, kā arī solfedžo, harmonija, mūzikas literatūra, kompozīcija.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti un apguves līmenis:

  • optimālais līmenis – latviešu valoda I, literatūra, angļu valoda (B2) – optimālais līmenis,
  • vispārīgais līmenis –  matemātika I un sports, vācu (B1), sociālās zinības un vēsture, dabaszinātnes, kultūras pamati, datorika.
  • augstākā līmeņa kursi – latviešu valoda un literatūra II, kultūra un māksla II

Mācību laikā plašas prakses iespējas piedalīties muzikālā teātra izrādēs, koncertdarbībā, projektos, konkursos.

Skola piedāvā Erasmus+ projektu iespējas mūziklu dziedātājiem.

RDKS absolventi  studijas turpina Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas vokālajā nodaļā, Kultūras Akadēmijas aktiera specialitātē , ārzemju augstskolās Londonā, Grācā

Programmas vadītāja – Una Stade, pedagogi Annija Hermane, Inese Romancāne, Kārlis Krūmiņš, Rolands Meržejevskis, Edgars Auniņš, Santa Šillere, Rūta Dūduma-Ķirse, Džanete Tabaka.


Informācija Latvijas Radio 3 Klasika raidījumā “Jāzeps” ŠEIT