Ārpus formālā izglītība

Izglītības kvalitātes valsts dienests deleģējis NMV Rīgas Doma kora skolai tiesības ārpus formālās izglītības ietvaros veikt profesionālās kompetences novērtēšanu programmās Mūzika, Vokālā mūzika, Diriģēšana un atbilstoši noteikumiem piešķirt džeza mūziķa, dziedātājā un kormeistara, kora dziedātāja profesionālo kvalifikāciju.

Sīkāka informācija:
Egija Ozoliņa
direktora vietniece izglītības jomā
egija.ozolina@nmv.lv