Skolas Gada balva

Lai pieteiktu audzēkni vai pedagogu Gada balvai,
lūdzam aizpildīt PIETEIKUMA VEIDLAPU un iesniegt to skolas lietvedībā.

Rīgas Doma kora skolas Gada balvas piešķiršanas kārtību SKATĪT ŠEIT.


Sveicam Rīgas Doma kora skolas Gada balvas 2022/2023 saņēmējus!


2022./2023. mācību gads

Pedagogi un darbinieki

 • Aira Birziņa – par izcilu pedagoģisko darbu, Rīgas Doma meiteņu kora TIARA panākumiem un starptautisku atzinību
 • Inguna Štāle – par izcilu spēju sadarboties, sarunāties, uzklausīt un atbalstīt
 • Rudīte Zariņa – par koncertuzvedumu “Bērna Ziemsvētku sapnis” un izcilu pedagoģisko darbu
 • Kārlis Ločmelis – par izcilu darba kultūru, atsaucību un pozitīvu komunikāciju 

Audzēkņi

 • Agate Grīnhofa – par sasniegumiem konkursos, mācību olimpiādēs un darbu skolas audzēkņu padomē
 • Rīgas Doma meiteņu koris TIARA – par panākumiem 53. Tolosas koru konkursā, izcilu māksliniecisko sniegumu un starptautisku atzinību

2021./2022. mācību gads

Pedagogi un darbinieki

 • Inese Beķere – par radošu, inovatīvu pedagoģisko darbu mācību procesā un audzēkņu padomes darba organizēšanu
 • Aleksandra Āboliņa – par nozīmīgu ieguldījumu realizējot Rīgas Doma kora skolas un Rīgas Doma kora skolas jauktā kora projektus
 • Madara Boka – par nozīmīgu ieguldījumu realizējot Rīgas Doma kora skolas un Rīgas Doma meiteņu kora TIARA projektus
 • Diāna Bergmane – par krājumu “Parafrāzes par latviešu tautasdziesmām klavierēm” izveidi un aprobāciju; par izcilu pedagoģisko un metodisko darbu
 • Mārtiņš Klišāns – par radošu, inovatīvu un nozīmīgu ieguldījumu skolas darbībā, īstenojot RDKS Digital satura izveidi
 • Aivars Krastiņš – par radošu, inovatīvu un nozīmīgu ieguldījumu skolas darbībā, īstenojot RDKS Digital satura izveidi; par izcilu pedagoģisko un metodisko darbu
 • Inita Kamarūte – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēknes sasniegumiem Imanta Kokara 4. Starptautiskajā jauno kordiriģentu konkursā
 • Ingrīda Klepere – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņa sasniegumiem Starptautiskajā konkursā Rīgas Doms, projektos – VAK kameropera Ej nu ej, LNOB opera Amāls un nakts viesi

Audzēkņi

 • Alma Kalniņa – par izciliem panākumiem Imanta Kokara 4. Starptautiskajā jauno kordiriģentu konkursā, mācību olimpiādēs un radošu darbu skolas audzēkņu padomē

2019./2020. un 2020./2021. mācību gads

Pedagogi

 • Irma Pavāre – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem valsts un starptautiskos konkursos.
 • Una Stade – par izcilu pedagoģisko un organizatorisko darbu, radošo iniciatīvu un līdzdalību skolas dzīves norisēs. Par audzēkņu panākumiem un sasniegumiem konkursos un projektos.
 • Ilze Jākobsone – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēknes sasniegumiem 2. Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē arhitektūras, mūzikas, mākslas jomā. Par Skolas kopsapulču cikla “Latvijai 100”- satura izstrādi un prezentāciju, par radošām iniciatīvām skolas darbā.
 • Indriķis Veitners – par izcilu pedagoģisko un metodisko ieguldījumu džeza mūzikas izglītībā un audzēkņu sasniegumiem.
 • Kārlis Krūmiņš – par izcilu pedagoģisko darbu nodrošinot aktiermeistarības apguvi ar inovatīvām metodēm un formām. Par konsekventu rīcību neatkarīgi no situācijas un apstākļiem, spēju ātri, kreatīvi un pārdomāti rast risinājumus attālināto mācību laikā.
 • Vēsma Sūna – par radošu līdzdalību skolas norisēs un izcilu pedagoģisko darbu, strukturēta mācību procesa nodrošināšanu, aktualizējot dabaszinātņu nozīmi – audzēkņu izvirzīta kandidatūra.

Audzēkņi

 • Julianna Tīruma – par sasniegumiem Latvijas skolēnu 45. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē arhitektūras, mūzikas, mākslas jomā (II pakāpe par pētniecisko darbu “Džeza mūzikas atspoguļojums latviešu preses izdevumos: 1918-1929”).
 • Paula Enija Treilona – par izcilu mācību darbu un panākumiem starptautiskos konkursos.
 • Estere Katrīna Pogiņa – par izcilu mācību darbu un panākumiem starptautiskos konkursos, mācību olimpiādēs.
 • Dārta Liepiņa – par ieguldījumu audzēkņu padomes darbā, līdzdalību radošajos projektos un teicamu mācību darbu, panākumiem mācību olimpiādēs un konkursos.
 • Madarai Gailei – par teicamu mācību darbu, panākumiem mācību olimpiādēs un konkursos, Vallijas lomu izrādē “Kaupēn, mans mīļais”, dalību mūziklā “Rent”.
 • Jaroslavam Orlovam – par drosmīgu un spožu Angel tēla interpretāciju mūziklā “Rent”, dalību mūziklā “Kaupēn, mans mīļais”, par ieguldījumu mūziklu nodaļas attīstībā, veidojot digitālo nošu un pavadījumu arhīvu.

2018./2019. mācību gads

Pedagogi

 • Egijai Ozoliņai par nozīmīgu ieguldījumu skolas izaugsmē
 • Rutai Čerņenokai par ieguldīto darbu, atbalstu, sirsnību un palīdzību visai Rīgas Doma kora skolas saimei
 • Jūlijai Jonānei par izcilu pedagoģisko un metodisko darbu
 • Ilzei Nakasei par izcilu pedagoģisko darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolas darbībā
 • Ģirtam Bīrītim par izcilu koncertmeistara darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolas darbībā
 • Dinai Liepiņai par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem

Audzēkņi

 • Katrīnai Paulai Felsbergai par teicamu mācību darbu, panākumiem valsts un starptautiskos konkursos, mācību olimpiādēs un aktīvu līdzdalību skolas dzīvē

2017./2018. mācību gads

Pedagogi

 • Maijai Veinbergai par izcilu pedagoģisko un bibliotekāro darbu
 • Tatjanai Semjonovai par izcilu koncertmeistares darbu un audzēkņu panākumiem valsts un starptautiskos konkursos
 • Jurģim Cābulim par Rīgas Doma kora skolas jauktā kora panākumiem un augstu māksliniecisko sniegumu gada garumā

Audzēkņi

 • Rīgas Doma kora skolas jauktajam korim par izciliem panākumiem konkursā “Praga Cantat 2017” un augstu māksliniecisko sniegumu gada garumā
 • Eliānai Sandai Veinbergai par izciliem panākumiem konkursos un radošajos projektos
 • Līgai Gitai Zīriņai par izciliem panākumiem konkursos un radošajos projektos
 • Artūram Oskaram Mitrevicam par izciliem panākumiem konkursos un radošajos projektos
 • Viesturam Spūlim par izciliem panākumiem valsts mācību olimpiādēs

2016./2017. m.g.

Pedagogi

 • Silvijai Erenštreitei par izcilu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Rīgas Doma kora skolas veidošanā
 • Sarmītei Ārentai par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Ingai Grantei par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Zigmundam Žukovskim par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Sarmītei Andžānei par ieguldījumu Rīgas Doma kora skolas izaugsmē un skolas darbības pilnveidošanā
 • Rihardam Adovičam par precīziem un matemātiski pārliecinošiem darba rezultātiem

Audzēkņi

 • Nikam Freimanim par izciliem panākumiem konkursos un radošos projektos
 • Annijai Kristiānai Ādamsonei par izciliem panākumiem konkursos
 • Matīsam Circenim par izciliem panākumiem konkursos un radošu darbu audzēkņu padomē
 • Rūtai Olekšai par aktīvu un radošu darbu audzēkņu padomē
 • Annai Klišānei par aktīvu un radošu darbu audzēkņu padomē
 • Laurai Ozoliņai par izciliem panākumiem konkursos un radošu darbu audzēkņu padomē
 • Elvīrai Avotai par izciliem panākumiem konkursos

2015./2016. m.g.

Pedagogi

 • Ingai Bērziņai par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Indriķim Veitneram par izcilu pedagoģisko darbu un 2015. gada kvalifikācijas eksāmena rezultātiem
 • Irēnai Pelnēnai par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Irēnai Monastirskai-Urtānei par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Ilzei Baumanei par atbildīgu darbu Rīgas Doma zēnu korī
 • Kristīnei Circenei par aktīvu ārpusskolas projektu realizēšanu
 • Līgai Veisai par aktīvu ārpusskolas projektu realizēšanu
 • Irēnai Ārgalei par izcilu pedagoģisko un audzināšanas darbu

Audzēkņi

 • Līvai Dumpei par izciliem panākumiem konkursos
 • Kristapam Ivanovam par izciliem panākumiem konkursos
 • Agnesei Malnačai par aktīvu un radošu ārpusklases darbu un darbu audzēkņu padomē

2014./2015. m.g.

Pedagogi

 • Mārtiņš Klišāns – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Vita Zemture – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Ilona Poikāne – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Ieva Ernštreite – par izcilu pedagoģisko darbu
 • Diāna Bergmane – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem

Audzēkņi

 • Laura Lolita Perešivana – par izciliem panākumiem konkursos
 • Undīne Krievāne – par panākumiem mācību olimpiādēs un radošo darbu konkursos
 • Arta Jēkabsone – par panākumiem konkursos un teicamu mācību darbu
 • Kristaps Ivanovs – par izciliem panākumiem valsts un starptautiskos konkursos
 • Artūrs Oskars Mitrevics – par izciliem panākumiem valsts un starptautiskos konkursos un mācību olimpiādēs
 • Rīgas Doma meiteņu koris, diriģente Aira Birziņa, projekta vadītāja Inese Beķere – par koncertuzvedumu „Kartupeļu opera”

Pateicība par ieguldīto darbu, veicinot audzēkņu radošos panākumus:

Valdai Dzenei, Gintam Cepleniekam, Valdai Tračumai, Ingai Bērziņai, Ivetai Šimkus, Uģim Dievbērnam, Aijai Ziņģītei


2013./2014. m.g.

Pedagogi

 • Ruta Vintule – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Vita Virza – par izcilu pedagoģisko un metodisko darbu
 • Antra Jankava – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēknes panākumiem
 • Edmunds Pūliņš – par izciliem audzēkņu panākumiem sportā
 • Dagnija Tuča – par izcilu ieguldījumu audzināšanas darbā
 • Laimdota Circene – par rūpīgu un atbildīgu darbu

Audzēkņi

 • Laura Štoma – par 1. vietu Vislatvijas jauno talantu konkursā par Teodora Reitera balvu

2012./2013.m.g 

Skolotāji

 • Anita Šalha – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Iveta Grunde – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Valdis Bernhofs – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Aija Ziņģīte – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņa sasniegumiem
 • Kristīne Freiberga – par radošu un aktīvu skolas dzīves un audzēkņu padomes darba organizēšanu

Audzēkņi

 • Aivis Greters – par 1. vietu I Starptautiskajā Imanta Kokara Jauno kordiriģentu konkursā
 • Vizma ZvaigzneMatīss TučsJānis Pēlmanis – par 1. vietu LR3 Klasika konkursā „Nošu Domino”
 • Laura Lolita Perešivana – par 1. vietu Alfrēda Kalniņa Jauno vokālistu konkursā
 • Artūrs Oskars Mitrevics – par Galveno balvu Starptautiskajā pianistu konkursā „Concours Musical de France 2013”

2011./2012. m.g.

Skolotāji

 • Ingrīda Kalniņa  – par  izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Daina Libauere – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Mudīte Rutkovska – par izcilu pedagoģisko darbu
 • Vita Kreicberga – par izcilu pedagoģisko darbu
 • Guna Grimsta – par izcilu pedagoģisko darbu īstenojot RDKS radošos projektus

Audzēkņi

 • Vizma Zvaigzne (III k.) – par izciliem sasniegumiem konkursos, olimpiādēs un darbu skolas audzēkņu padomē
 • Jānis Pēlmanis (II k.) – par izciliem sasniegumiem konkursos
 • Stefānija Sidorenko (IV k.) – par izciliem panākumiem konkursā
 • Matīss Circenis (8.kl.) – par izciliem panākumiem konkursos                             

2010./2011. m.g.

Pedagogi

 • Tālis Gžibovskis – par profesionāli izcilu darbu,kas rezultējies audzēkņu panākumos starptautiskajos bundzinieku konkursos un kvalifikācijas eksāmenos
 • ATZINĪBA Ēriks Ešenvalds – par radošu un prasmīgu darbu, veicinot audzēkņa radošos panākumus jauno komponistu konkursā

Audzēkņi

 • Jēkabs Jančevskis – par rūpīgu un mērķtiecīgu darbu, kaldinot panākumus jauno komponistu radošajā konkursā
 • ATZINĪBA Aleksandrs Okonovs – par iniciatīvu, atsaucību  un radošu ieguldījumu skolas videoarhīva veidošanā
 • ATZINĪBA Valdis Avotiņš – par iniciatīvu, atsaucību un radošu ieguldījumu skolas videoarhīva veidošanā

2009./2010. m.g.

Skolotāji

 • Aira Birziņa –  par  RDKS meiteņu kora  panākumiem  41.Starptautiskajā koru konkursā Tolosā
 • Valda Dzene –  par ieguldīto darbu un audzēkņu panākumiem Starptautiskajā jauno dziedātāju konkursā Lietuvā
 • Līga Ādamsone –  par ieguldīto darbu un audzēkņu panākumiem Valsts konkursā diriģēšanā

Audzēkņi

 • RDKS meiteņu koris – par panākumiem 41.Starptautiskajā koru konkursā Tolosā
 • Daumants Kalniņš – par panākumiem Starptautiskajos konkursos
 • Dārta Treija – par panākumiem Valsts konkursā diriģēšanā
 • Terēze Upatniece – par panākumiem Valsts konkursā diriģēšanā
 • Laima Lediņa –  par panākumiem Starptautiskajā jauno dziedātāju konkursā Lietuvā
 • Ilona Popova –  par panākumiem Starptautiskajā jauno dziedātāju konkursā Lietuvā un nozīmīgu  darbu skolas audzēkņu pašpārvaldē
 • Jēkabs Jančevskis – par panākumiem  X IV Starptautiskajā pianistu konkursā Valmierā
 • Līga Liedskalniņa – par panākumiem konkursā Saxophonia un XIV Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu izpildītāju  konkursā
 • Sintija  Šmite – par panākumiem latviešu valodas olimpiādē un teicamu mācību darbu

2008./2009. m.g.

Skolotāji

 • Jānis Erenštreits
 • Mārtiņš Klišāns
 • Aivars Krastiņš
 • Irēna Pelnēna
 • Dagnija Sabale

Audzēkņi

 • Una Stade

2007./2008. m.g.

Skolotāji

 • Ārija Epnere
 • Iveta Šimkus
 • Valda Tračuma

Audzēkņi

 • Sanda Audere
 • Katrīna Kivleniece
 • Eduards Vācietis
 • Jānis Liepiņš

2006./2007. m.g.

Skolotāji

 • Māris Sirmais
 • Ieva Saliņa
 • Inga Bērziņa

Audzēkņi

 • Zane Stafecka
 • Mārtiņš Subatovičs
 • Katrīna Kivleniece

2005./2006. m.g.

Audzēkņi

 • Monta Martinsone
 • Daumants Kalniņš
 • Mārcis Imants