Sagatavošanas grupa


Aicinām pievienoties sagatavošanas grupai! 
 
Uzņemšana sagatavošanas grupās notiks 2024. gada 5. jūnijā plkst. 11.00-17.00.
Pieteikšanās līdz 31. maijam aizpildot anketu.

Mācībām nepieciešamie materiāli


Rīgas Doma kora skola uzņem sešgadīgus audzēkņus sagatavošanas grupās ar mērķi:

  • iegūt pieredzi mūzikas pamatu apguvē;
  • iepazīt profesionālās ievirzes izglītības specifiku un prasības;
  • sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika Kora klase.

Mācību darbs plānots grupās 2 reizes nedēļā pa 5 mācību nodarbībām – ansamblī un solfedžo (mūzikas mācība), no septembra līdz maijam. Mācību maksa 50,00 EUR mēnesī. Mācības sagatavošanas klasē negarantē uzņemšanu skolā.

Uzņemšanas pārbaudījumiem nepieciešams sagatavot divas dziesmas bez pavadījuma.

Papildus informācija:
ilona.poikane@nmv.lv