Pedagogi

Rīgas Doma kora skolā 2023./2024. m.g. strādā 136 pedagogi. Pedagoģiskie darbinieki pastāvīgi paaugstina kompetenci šādos virzienos:

  • priekšmeta mācīšanas metodikā;
  • pedagoģijā un psiholoģijā;
  • datorzinībās;
  • audzināšanas un skolvadības jautājumos;
  • svešvalodas.

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji

Rihards Adovičs matemātika
Sarmīte Andžāne sociālās zinības un vēsture
Inese Beķere dabas zinības, bioloģija, ģeogrāfija
Paula Krista Cābule angļu valoda
Inga Ducena matemātika
Vasilijs Gredasovs fizika
Ieva Ernštreite angļu valoda
Jānis Gaiķis dizains un tehnoloģijas, inženierzinības
Zanda Gertnere-Klicenko latviešu valoda, literatūra
Iveta Godiņa kristīgā mācība, vācu valoda
Ervīns Jasiūnas matemātika, datorika
Ilze Jākobsone kultūras pamati
Kate Kokamegi sports un veselība
Vita Kreicberga matemātika
Ūna Laukmane vizuālā māksla
Madara Melne-Tomsone teātra māksla
Ieva Moore ekonomika, uzņēmējdarbības pamati
Edmunds Pūliņš sports un veselība
Jana Roderte vācu valoda, angļu valoda
Jolanta Rozenberga sākumskola, sports un veselība
Agnese Sedlere dizains un tehnoloģijas, inženierzinības
Vēsma Sūna dabas zinības, ķīmija
Ernests Sviklis Latvijas un pasaules vēsture
Sarmīte Šenberga sākumskola
Ingūna Štāle sociālās zinības un vēsture
Anna Upeniece-Upeniete itāļu valoda
Iveta Vīduša Latviešu valoda un literatūra
Vita Virza sākumskola, sociālās zinības, matemātika

Profesionālo mācību priekšmetu skolotāji

Iveta Zinta Ivansone skatuves runa (angļu valoda)
Madara Melne-Tomsone skatuves runa
Dace Micāne-Zālīte skatuves kultūra, aktiermeistarība

Klašu audzinātāji

Vita Virza 1. klase
Jolanta Rozenberga-Vintere 2. klase
Agnese Lapiņa 3. klase
Sarmīte Šenberga 4. klase
Vita Virza 5. klase
Anna Matveja 6. klase
Iveta Gredzena 7. klase
Jana Roderte 8. klase
Zanda Gertnere – Klicenko 9. klase
Kristīne Freimane I kurss
Matīss Tučs II kurss
Dagnija Tuča III kurss
Inguna Štāle IV kurss

Mūzikas teorētisko priekšmetu skolotāji

Iveta Grunde
Jēkabs Jančevskis
Ilze Jankevica
Jūlija Jonāne – metodiskās komisijas vadītāja
Egija Ozoliņa
Katarina Skrūzmane
Anna Matveja
Maija Veinberga
Ilze Vilde

Diriģēšanas programmas pedagogi

Līga Ādamsone
Aira Birziņa
Jurģis Cābulis – izglītības programmas Diriģēšana vadītājs
Inita Kamarūte
Mārtiņš Klišāns
Aivars Krastiņš
Artūrs Oskars Mitrevics

Klavierspēles  pedagogi

Sarmīte Ārenta
Irina Balabkina
Diāna Bergmane, metodiskās komisijas vadītāja
Ilona Birģele
Helga Gūtšmite
Ingrīda Kalniņa
Dina Liepiņa
Digna Markule
Irēna Monastirska – Urtāne
Ilze Nakase
Tatjana Semjonova
Elīna Strance
Gunta Šmaukstele
Kristīne Šmite
Maruta Švemberga
Svetlana Timerkana
Elga Zazerska

Vokālie pedagogi

Kristīne Barkovska
Ansis Bētiņš
Kristīne Circene
Valda Dzene
Gundars Dziļums
Inga Grante
Daina Jansone
Egils Jākobsons
Ingrīda Klepere
Ance Ķirse, metodiskās komisijas vadītāja
Irma Pavāre, izglītības programmas Vokālā mūzika vadītāja
Ilona Poikāne
Baiba Renerte
Anita Šalha
Valda Tračuma, metodiskās komisijas vadītāja
Aija Veismane-Garkeviča
Rudīte Zariņa

Mūsdienu un džeza mūzikas programmas pedagogi

Atis Andersons harmonija, klavierspēle
Inga Bērziņa džeza vokāls
Dāvis Bindemanis klavierspēle
Kristīne Cīrule džeza solfedžo, džeza vokāls
Edijs Gņedovskis skaņu režija
Tālis Gžibovskis sitaminstrumenti, izglītības programmas Mūzika vadītājs
Andrejs Jevsjukovs ģitāra
Dāvis Jurka JVLMA & RDKS Bigbends
Madars Kalniņš klavierspēle
Aivars Krastiņš sitaminstrumenti, izglītības programmas Mūsdienu ritma mūzika vadītājs
Jānis Rubiks kontrabass
Indriķis Veitners saksofons
Zigmunds Žukovskis bass

Mūziklu dziedātāju programmas pedagogi

Edgars Auniņš mūziklu dziedāšana
Rūta Dūduma-Ķirse mūziklu dziedāšana
Mārtiņš Kagainis prakses vadītājs
Aleksandrs Kolbins klasiskā deja
Kārlis Krūmiņš aktiermeistarība
Rolands Meržejevskis mūsdienu deja
Inese Romancāne solo dziedāšana
Džanete Tabaka mūziklu dziedāšana
Una Stade mūziklu dziedāšana, mūziklu vēsture, gospeļkoris, solfedžo, izglītības programmas Mūziklu dziedātājs vadītāja
Santa Šillere mūziklu dziedāšana

Instrumentu spēles pedagogi

Vita Kalnciema ērģeles
Aivars Krastiņš sitaminstrumenti
Dagnija Tuča blokflauta
Vita Zemture flauta

Koncertmeistari

Sarmīte Ārenta
Diāna Bergmane
Dāvis Bindemanis
Jeļena Bugajenko
Toms Juhņevičs
Ilze Kalniņa
Džūlija Kokina
Ilva Lempa
Dina Liepiņa
Artūrs Oskars Mitrevics
Arita Orrava
Kristīne Paula
Rita Poļaka
Veronika Rinkule
Tatjana Semjonova
Zane Volberga

Koru vadītāji

Mārtiņš Klišāns Rīgas Doma zēnu kora diriģents
Artūrs Oskars Mitrevics Rīgas Doma zēnu kora kormeistars
Aira Birziņa Rīgas Doma meiteņu kora diriģente
Zane Stafecka Rīgas Doma meiteņu kora kormeistare
Zanda Mališeva Rīgas Doma meiteņu kora kormeistare
Jurģis Cābulis RDKS jauktā kora diriģents
Una Stade RDKS gospeļkora diriģente
Ilona Poikāne 1.-2. klašu ansambļa diriģente

Sagatavošanas grupu vadītāji

Ilona Poikāne Sagatavošanas grupu vadītāja (ansamblis)
Linda Kupča Sagatavošanas grupu vadītāja (solfedžo)
Vita Virza Sagatavošanas grupu vadītāja (vispārizglītojošie priekšmeti)