Pamatskola un profesionālā ievirze

Pamatizglītības programma – 21011111 vienotā mācību plānā ar Profesionālās ievirzes izglītības programmu
Vokālā mūzika, Kora klase – 20V212061

Profesionālās ievirzes izglītības programmu Vokālā mūzika, Kora klase apgūst visi audzēkņi no 1. līdz 9. klasei. Šajā programma veiksmīgi sabalansēts individuālo mūzikas priekšmetu klāsts (dziedāšana, klavierspēle, diriģēšana, blokflautas spēle) ar grupas nodarbībām (solfedžo, mūzikas literatūra, teorija, ritmika, ansambļa dziedāšana). Mūzikas nodarbības tiek integrētas kopīgā stundu sarakstā ar vispārējiem sākumskolas un pamatskolas programmā paredzētajiem mācību priekšmetiem, vienlaikus piedāvājot audzēkņiem daudzveidīgus apmācības veidus (klasē, grupā un individuāli), gan arī saņemt divas apliecības programmas apguves noslēgumā – 9. klasi beidzot.

Skolas muzikālo tradīciju pamatu veido tās kolektīvi – Rīgas Doma zēnu koris un Rīgas Doma meiteņu koris Tiara – ir Dziesmu svētku, meistarklašu un starptautisku projektu dalībnieki. Mācību gada laikā līdzās dziedāšanai korī katrs audzēknis piedalās individuālo pedagogu klases audzēkņu koncertos, bet, attīstot savu talantu tālāk – arī skolas Ziemassvētku un pavasara koncertos un dažādos citos mūzikas projektos un konkursos jaunajiem dziedātājiem.

Skolas audzēkņi regulāri gūst panākumus valsts un starptautiskajos konkursos, kā arī piedalās dažādos teātra un operu iestudējumos. Īpaši būtu atzīmējama sadarbība ar  Latvijas Nacionālo operu un Baletu, kā rezultātā skolas audzēkņi piedalās Ž. Bizē operas Karmena, A. Maskata operas Valentīna, V.A. Mocarta operas Mazā burvju flauta, J. Lūsēna Putnu operas, kā arī R. Vāgnera operas Tanheizers izrādēs.

Balss lūzuma jeb mutācijas laikā audzēkņiem tiek piedāvāta instrumenta spēles vai kompozīcijas iemaņu apguve. 9. klases zēni pēc balss lūzuma dzied vidusskolas jauktajā korī un piedalās jauno diriģentu kvalifikācijas eksāmena programmu sagatavošanā. Tas ļauj pamatskolas audzēkņiem iepazīties ar topošo profesionālo mūziķu dzīvi vidusskolā un piedāvāto vidējās speciālās izglītības programmu iespējām, pārbaudīt savas intereses un spējas, domājot par tālākajām gaitām.

Pēc 9.klases noslēguma eksāmenu sekmīgas nokārtošanas audzēkņiem ir iespēja turpināt mācības jau profesionālās vidējās izglītības programmās Diriģēšana, Vokālā mūzika, kā arī Vokālā mūzika – mūziklu dziedātāja un Džeza mūzikas specialitātēs.