Uzņemšana 2024 – vidusskola

Uzņemšana Rīgas Doma kora skolas profesionālās vidējās izglītības programmu 
I kursā uz 2024./2025. mācību gadu


Aicinām vidusskolas reflektantus uz maksas sagatavošanas kursiem. Kursos iespējams papildināt un nostiprināt prasmes solfedžo, piedaloties nelielu grupu nodarbībās klātienē. Plašāka informācija


Aicinām vidusskolas reflektantus uz bezmaksas konsultācijām pirms iestājpārbaudījumiem:


Uzņemšanas noteikumi 2024./2025. mācību gadam