Virtuālo meistarklašu cikls

Ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “KultūrELPA” atbalstu tapis Rīgas Doma kora skolas Virtuālo meistarklašu cikls. Tā ietvaros desmit darba dienu vakaros, sākot no 2021. gada 15. oktobra, Rīgas Doma kora skolas YouTube kanālā tika publicētas 10 Rīgas Doma kora skolas pedagogu veidotas meistarklases dažādās mūzikas specialitātēs – džeza instrumentu spēlē, dziedāšanā, klavierspēlē, diriģēšanā un skaņu ierakstu veidošanā. Virtuālās meistarklases vadīs un pieredzē dalīsies Rīgas Doma kora skolas pedagogi Jurģis Cābulis, Aira Birziņa (diriģēšana), Ilona Poikāne (ansamblis), Sarmīte Ārenta, Irina Balabkina (klavierspēle), Antra Jankava, Valda Tračuma (dziedāšana), Zigmunds Žukovskis, Atis Andersons (džeza mūzika) un Edijs Gņedovskis (skaņu režija).

Video | montāža MĀRTIŅŠ KLIŠĀNS
Video | skaņa | foto AIVARS KRASTIŅŠ


1. meistarklase
BASS – HARMONIJAS PAMATS

Pedagogs ZIGMUNDS ŽUKOVSKIS
Piedalās GUSTAVS SAULĪTIS (II kursa audzēknis)


2. meistarklase
APRĪKOJUMS UN PAŅĒMIENI VIENKĀRŠAM SKAŅU IERAKSTAM

Pedagogs EDIJS GŅEDOVSKIS


3. meistarklase
IEVADS DŽEZA KLAVIERSPĒLĒ

Pedagogs ATIS ANDERSONS


4. meistarklase
ĶERMEŅA KARTĒŠANA – KĀ DZIEDĀTĀJAM IEPAZĪT UN APZINĀTIES SEVI KĀ INSTRUMENTU

Pedagoģe ANTRA JANKAVA


5. meistarklase
ANSAMBĻA DZIEDĀŠANAS STUNDA SĀKUMSKOLĀ: IEDZIEDĀŠANĀS, JAUNAS DZIESMAS APGŪŠANA

Pedagoģe ILONA POIKĀNE
Piedalās Rīgas Doma kora skolas 2. KLASES ANSAMBLIS


6. meistarklase
REĢISTRI. KO AR TIEM DARĪT?

Pedagoģe VALDA TRAČUMA
Piedalās HOLGERS ŠTĀLS (I kursa audzēknis) un ALEKSANDRA ŠPICBERGA (IV kursa audzēkne)


7. meistarklase
PIRMIE SOĻI KLAVIERSPĒLĒ

Pedagoģe SARMĪTE ĀRENTA
Piedalās ADRIANS RŪTENTĀLS (1. klase)


8. meistarklase
DIRIĢENTA STĀJA UN TAKTSFIGŪRA

Pedagogs JURĢIS CĀBULIS
Piedalās ARTŪRS PLAUDIS (III kurss)


9. meistarklase
DIRIĢĒŠANAS MANUĀLĀ TEHNIKA UN DZIESMAS INTERPRETĀCIJA

Pedagoģe AIRA BIRZIŅA
Piedalās RŪTA ŠVARCBAHA (I kurss) un koncertmeistare JEĻENA BUGAJENKO


10. meistarklase
POLIFONIJAS ELEMENTI F. ŠOPĒNA KLAVIERMŪZIKĀ

Pedagoģe IRINA BALABKINA
Piedalās KATRĪNA ANNA VERHOUSTINSKA (II kurss)