Brīvlaiki

2022./2023. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvlaiks no 2022. gada 24. oktobra līdz 2022. gada 28. oktobrim
ziemas brīvlaiks no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim
pavasara brīvlaiks no 2023. gada 13. marta līdz 2023. gada 17. martam
vasaras brīvlaiks no 2023. gada 1. jūnija līdz 2023. gada 31. augustam