Brīvlaiki

2023./2024. mācību gadā paredzētās skolēnu brīvdienas:

rudens brīvlaiks no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 27. oktobrim
ziemas brīvlaiks no 2023. gada 25. decembra līdz 2024. gada 5. janvārim
pavasara brīvlaiks no 2024. gada 11. marta līdz 2024. gada 15. martam
vasaras brīvlaiks no 2024. gada 1. jūnija līdz 2024. gada 31. augustam