ESF stipendijas

 

zinju_esf_logoESF darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma

1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”

vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

Rīgas Doma kora skola no 2009. gada oktobra īsteno Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4. apakš-aktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projektu, kas dod iespēju audzēkņiem saņemt mērķstipendijas. Piešķiramās mērķstipendijas apmērs vienam pirmā kursa izglītojamajam ir no 14,23 līdz 28,46 eiro mēnesī, otrā, trešā un ceturtā kursa izglītojamajiem no 28,46 līdz  71,14 eiro mēnesī.

Projekta mērķis ir uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības pievilcību un palielināt jauniešu īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju, piešķirot mērķstipendijas jauniešiem, kas mācās akreditētās profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmās.

Mērķstipendiju piešķir profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem, kuri apgūst kādu no akreditētām profesionālās vidējās izglītības programmām:

Vokālā mūzika – kods 33 212 06 (kvalifikācija – Kora dziedātājs),

Mūzika – kods 33 212 09 (kvalifikācija – Džeza mūziķis),

Diriģēšana – kods 33 212 05 (kvalifikācija – Kormeistars, kora dziedātājs).

Mērķstipendiju piešķir konkursa kārtībā, ņemot vērā izglītojamo sekmju vērtējumus un mācību stundu apmeklētību.

Statistika par 2013./2014. mācību gadu skatīt šeit