Uncategorized

Iepirkums un lēmums

Rīgas Doma kora skolas IEPIRKUMA (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā) „Pianīnu iegāde un uzstādīšana Rīgas Doma kora skolas vajadzībām“ (identifikācijas Nr. RDKS 2014/1) NOLIKUMS

 

LĒMUMS

RDKS iepirkuma komisijas LĒMUMS par iepirkuma “Pianīnu iegāde un uzstādīšana Rīgas Doma kora skolas vajadzībām” uzvarētājiem