Kordiriģēšanas programma

Vidējās profesionālās izglītības programma Diriģēšana (33212051) – kvalifikācija kormeistars, kora dziedātājs, mācību ilgums 4 gadi (5800 stundas)

Rīgas Doma kora skolas profesionālā izglītības programma Diriģēšana piedāvā apgūt:

Profesionālos priekšmetus – diriģēšana, partitūra, kora mācība, kora literatūra, dziedāšana, klavierspēle, koris, runas kultūra, skatuves kustība, mūzikas teorētiskie priekšmeti – solfedžo, harmonija, polifonija, forma, mūzikas literatūra, kā arī izvēles mācību priekšmeta apguves iespējas kompozīcijā vai izvēles instrumenta spēlē.

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti un apguves līmenis:

  • optimālais līmenis – latviešu valoda I, literatūra, angļu valoda (B2)
  • vispārīgais līmenis –  matemātika I un sports, vācu (B1), sociālās zinības un vēsture, dabaszinātnes, kultūras pamati, datorika.
  • augstākā līmeņa kursi – latviešu valoda un literatūra II, kultūra un māksla II

Mācību laikā plašas prakses iespējas piedalīties  koncertdarbībā, projektos, konkursos.

No 2022.gada skola piedāvā Erasmus+ projektu iespējas jaunajiem diriģentiem.

RDKS absolventi  studijas turpina Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā diriģēšanas, orķestra diriģēšanas, vokālās mūzikas, pedagoģijas specialitātēs.

Diriģēšanas programmas vadītājs Jurģis Cābulis, diriģēšanas pedagogi Mārtiņš Klišāns, Aira Birziņa, Inita Kamarūte, Līga Ādamsone, Aivars Krastiņš.


Mācības šajā specialitātē audzēknim nodrošina labas prakses iespējas – strādāt un dziedāt ļoti labā jauktajā korī. Koris darbojas kā laboratorija jaunajam diriģentam, kurā notiek pirmā reālā saskarsme ar šo profesiju. IV kursā audzēknis – jaunais diriģents, noslēdzot mācības skolā, sniedz koncerteksāmenu.

Starp Rīgas Doma kora skolas izglītības programmas Diriģēšana absolventiem ir vairāki Latvijā un Eiropā novērtēti un atpazīstami mākslinieki, piemēram:

  • Kaspars Ādamsons – Latvijas Nacionālās operas un baleta kormeistars un diriģents;
  • Jānis Liepiņš – Latvijas Nacionālās operas un baleta diriģents;
  • Valdis Butāns – Profesionālā pūtēju orķestra Rīga mākslinieciskais vadītājs;
  • Jānis Ozols – Baltijas jūras koru konkursa mākslinieciskais vadītājs;
  • Jurģis Cābulis – Rīgas Profesionālā kamerkora AVE SOL diriģents;
  • Jēkabs Jančevskis – Komponists.

Programmas Diriģēšana vadītājs:
Jurģis Cābulis