Citāds Pavasara Koncerts

Citāds Pavasara Koncerts ir klāt!

Paldies visiem audzēkņiem, pedagogiem un vecākiem par izturību un paveikto šajā attālināto mācību laikā! Pat esot attālināti viens no otra, mēs tiekamies mūzikā! Programmiņas pieejamas video aprakstā, vietas virtuālajā koncertzālē pietiks visiem – lai skan un tiekamies drīz!