Uncategorized

Vokālistes Natalia Fahri meistarklases

Piedāvājam vienreizēju iespēju, tepat Latvijā, Rīgā (Rīgas Doma kora skolā, Meža 15) 2018. gada 24.- 25.septembrī
apmeklēt mūzikas pasaulē atpazīstamās fonētikas speciālistes, dziedātājas Natalias Farhi (Vācija) meistarklases!

Ārpus koncertdarbības Natalia Farhi veltījusi laiku rūpīgām valodu studijām, īpaši iedziļinoties izrunas aspektos. Apzinoties pareizas izrunas nozīmi dziedāšanā, viņa nolemj apvienot savas abas interešu jomas, palīdzot dziedātājiem izprast un apgūt dziedāšanu dažādās valodās. Strādājot ar dziedātājiem Natalia cenšas sistemātiski veidot skaņas teorētisko bāzi, maksimāli pietuvojoties precīzai valodas izrunai, vienlīdz saglabājot dziedājuma skaņas kvalitāti. Meistarklases ar Natalia Farhi sniegs priekšstatu par dikciju kā spēcīgu vienotāju starp dziedāšanas tehniku, teksta nozīmi un izteiksmi un kā vienu no vokālā priekšnesuma aspektiem, kas pauž lieliskas stila un gaumes nianses. Vairāk informāciju par dziedātāju un meistarklašu grafiku SKATĪT ŠEIT. Meistarklašu dalībnieki tiks iepazīstināti ar fonētikas pamatlikumiem vācu, itāliešu, franču un angļu valodās. Dalībnieki saņems kompaktu ieskatu internacionālajā fonētikas alfabētā (International Phonetic Alphabet – IPA), kas ir viens no nozīmīgākajiem dziedātāju instrumentiem visa pasaulē.

Radām iespēju būtiski samazināt dalības maksu:
maksa par vienas dienas kursiem: 35,- EUR
maksa par divu dienu kursiem: 60,- EUR
RDKS pedagogiem, mūzikas skolu skolēniem un JVLMA studentiem: 5,- EUR
RDKS skolēniem dalība meistarklasēs par brīvu

Dalības maksu iemaksāt, ar norādi Natalie Farhi meistarklasēm:

PIKC “Nacionālā Mākslu vidusskola”
Reģ.Nr 90010937516
Kalnciema iela 12, Rīga, LV-1048
Valsts Kase: LV44TREL222068900300B

Meistarklasēs tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā.

Pieteikšanās nosūtot aizpildītu (-tas) pieteikuma anketu (-tas) uz kursi@nmv.lv
Pieteikuma anketa 24. septembrim – LEJUPIELĀDĒT
Pieteikuma anketa 25. septembrim – LEJUPIELĀDĒT