Uncategorized

Sagatavošanas grupa

Rīgas Doma kora skola uzņem sešgadīgus audzēkņus sagatavošanas grupās ar mērķi:

  • iegūt pieredzi mūzikas pamatu apguvē;
  • iepazīt profesionālās ievirzes izglītības specifiku un prasības;
  • sagatavoties uzņemšanas pārbaudījumiem profesionālās ievirzes izglītības programmā Vokālā mūzika Kora klase.

Mācību darbs plānots grupās 2 reizes nedēļā pa 2 mācību nodarbībām – ansamblī un solfedžo (mūzikas mācība), sākot no septembra līdz maijam. Mācības par pašapmaksu 30,00 EUR mēnesī.

Mācības sagatavošanas klasē negarantē uzņemšanu skolā.


Lai uzņemtu bērnu sagatavošanas grupā, nepieciešams iesūtīt:

  • 2 bērna iedziedātas dziesmas bez pavadījuma.

! Video ierakstā var būt katrs skaņdarbs atsevišķā video, vai arī viens pēc otra.
! Dziedātājam jāpiesaka vārds, uzvārds un dziesmu nosaukumi.
! Video ieraksti jāaugšupielādē SKOLAS MĀJASLAPĀ līdz 19. jūnijam, pienojotā faila nosaukumā norādot “bērna vārds, uzvārds_sagatavošana“.