Uncategorized

Skolu tīkls MusicXchain

MusicXchain ir Erasmus+ projekts un sadarbības tīkls starp sešām profesionālās vidējās izglītības iestādēm, kas specializējas mūzikas izglītībā, piecās Eiropas valstīs – Somijā, Vācijā, Nīderlandē, Slovēnijā un Latvijā.

2019. gada nogalē projekts atrodas finiša taisnē – jau 2020. gada martā Nīderlandē notiks noslēdzošā tikšanās un projekta rezultātu prezentēšana! 2018./2019. mācību gadā visās partnerskolās veiksmīgi aizvadīta 12 mācību moduļu testēšana. Mobilitāšu braucieni, profesionālās vidējās izglītības skolu tīkla MusicXchain ietvaros, tiek turpināti arī šajā mācību gadā!

Līdz šim, papildus 12 mācību mobilitātēm, projekta ietvaros notikušas 4 projekta vadības grupas tikšanās Jiveskilā, Rīgā, Ļubļanā un Minhenē, 1 digitālo iemaņu kurss pedagogiem Kajāni, Somijā; izveidota publiska MĀJASLAPA un virtuāla platforma projekta dalībniekiem, kurā pedagogi un audzēkņi var dalīties ar informāciju un sazināties, lai veiksmīgi sagatavotos braucieniem uz kādu no partnerskolām. Platformā darbojas Virtuālā Mūzikas Laboratorija, kur tiek publicēti laika gaitā izstrādāti padomi mācību metožu dažādošanai. Notiek darbs pie projekta rokasgrāmatas izstrādes – tā sastāvēs no projekta realizācijas procesa vadmotīviem, padomiem, ieteikumiem un norādījumiem citām Eiropas skolām, kas vēlas pievienoties MusicXchain skolu tīklam, veidot jaunu projektu, izveidot un izmantot savu virtuālo platformu, izveidot un testēt mācību moduļus un virtuālos mācību materiālus.

Plašāk par projektu un notikušajām mobilitātēm LASĪT ŠEIT.