MusicXchain
 2017. gada septembris – 2020. gada augusts


10/03/2019 – 30/03/2019

3 nedēļu mācību moduļa testēšana Arnemā Creative Skills


14/03/2019 – 03/04/2019

3 nedēļu mācību moduļa testēšana Jiveskilā Caribbean Music


11/02/2019 – 03/03/2019
3 nedēļu mācību moduļa testēšana Rīgā Perceiving Musical Individuality

***

No 11. februāra līdz 1. martam Rīgas Doma kora skolā viesojās skolēni no Arnemas profesionālās izglītības koledžas Rijn IJssel, Nīderlandē un no Ļubļanas mūzikas un baleta konservatorijas, Slovēnijā. Šo trīs nedēļu laikā apmaiņas skolēni devās uz individuālajām nodarbībām, grupu stundām un džeza ansambļa mēģinājumiem, kopā ar Rīgas Doma kora skolas audzēkņiem gatavojoties koncertam klubā “Trompete”. Foto: Aivars Krastiņš, Una Stade


25/11/2018 – 15/12/2019
3 nedēļu mācību moduļa testēšana Kajāni Songwriting

***

Prezentācija no ERASMUS+ atskaites pēcpusdienas 23. janvārī
II kursa audzēknis Miks Jukumsons-Jukumnieks Kainu profesionālās izglītības koledžā Kajāni, Somijā

Somijā Miks pavadīja 3 nedēļas, testējot mācību moduli par komponēšanu. Ļoti intensīvā un saspringtā mācību procesā notika gatavošanās noslēguma koncertam kopīgi ar Kainu profesionālās izglītības koledžas audzēkņiem un pedagogiem. Paralēli mācībām, Miks paspēja izbaudīt Somijā populāro peldēšanos āliņģī. Lai arī sākumā Miks bijis satraukts par došanos uz Somiju vienatnē, vēlāk atzina, ka tā bijusi vērtīga pieredze un iespēja iepazīt vietējos iedzīvotājus daudz labāk. Kajāni mācību moduļa testēšanā piedalījās arī audzēknis no Arnemas (Nīderlande) Rijn IJssel koledžas.

Prezentāciju SKATĪT ŠEIT


04/11/2018 – 24/11/2018
3 nedēļu mācību moduļa testēšana Minhenē The Jazz Universe of Duke Ellington


22/10/2018 – 11/11/2018
3 nedēļu mācību moduļa testēšana Rīgā World Jazz Music

***

No 22. oktobra līdz 9. novembrim Rīgas Doma kora skolā viesojās skolēni no Somijas profesionālās vidējās izglītības iestādēm Kainuun ammattiopisto – Kainuu Vocational College, Kajāni un Gradia, Jiveskilā. Šo trīs nedēļu laikā Somijas skolēni kopā ar Rīgas Doma kora skolas audzēkņiem mācījās un gatavojās koncertiem skolā un klubā “Trompete”. Foto: Aivars Krastiņš, Madara Zavadska, Gerda Medne


31/10/2018

ERASMUS+ projekta “MusicXchain” (Nr.2017-1-FI01-KA202-034776) dalībnieku atlases rezultāti SKATĪT ŠEIT


“MusicXchain” ir Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Profesionālās izglītības sektora stratēģisko partnerību projekts (identifikācijas Nr. 2017-1-FI01-KA202-034776) un sadarbības tīkls starp sešām profesionālās vidējās izglītības iestādēm, kas specializējas mūzikas izglītībā, piecās Eiropas valstīs – Somijā, Vācijā, Nīderlandē, Slovēnijā un Latvijā. Projekta mērķis ir, izveidojot un izmantojot jaunus un inovatīvus sadarbības un mācīšanās veidus, uzlabot skolotāju un skolēnu digitālās prasmes un to izmantošanu mūzikas mācību stundās, grupu un individuālos projektos, kā arī izkopt uzņēmējdarbības domāšanas veidu topošajiem un esošajiem mūziķiem, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanai radošo industriju jomās.

Projekta laikā iecerēts radīt 4 intelektuālos galaproduktus:

  • MusicXchain mājaslapa – muzikāla platforma, kas pieejama gan projektā iesaistītajiem dalībniekiem, gan citiem interesentiem, kur tiks apkopota informācija par projekta aktivitātēm, iesaistītajām pusēm un veidiem, kā iesaistīties projekta īstenošanā;
  • Virtuālā mūzikas laboratorija – virtuāla vide MusicXchain platformā, kur tiks publicētas projekta laikā izstrādātās mācību lekcijas video formātā; laboratorijā skolēniem un pedagogiem būs iespēja realizēt Erasmus+ projektu inovitāti – virtuālo mobilitāti;
  • Mobilitātes braucieni – katra partnerskola projekta laikā nosūtīs 4 skolēnus uz kādu no partnerskolām un uzņems 4 skolēnus no partnerskolām uz 3 nedēļu ilgu mācību programmas moduļu testēšanu, kas tiks izstrādāti projekta realizācijas pirmajā gadā;
  • Rokasgrāmata – projekta realizācijas procesa vadmotīvi, padomi un ieteikumi citām skolām, kas vēlas pievienoties skolu tīklam vai veidot savu projektu, izmantot projekta mājaslapu, izveidot mācību moduļus un virtuālās mobilitātes.

Projektā iesaistītās partnerskolas:

Jiveskiles koledža GRADIA (Jiveskila, Somija)
Kainu profesionālās izglītības koledža (Kajāni, Somija)
Rīgas Doma kora skola (Rīga, Latvija)
Minhenes Jaunā džeza skola (Minhene, Vācija)
Rijn IJssel koledža (Arnema, Nīderlande)
Ļubļanas mūzikas un baleta konservatorija (Ļubļana, Slovēnija)