MusicXchain
 2017. gada septembris – 2020. gada augusts


Datumi tiek precizēti

3 nedēļu mācību moduļa testēšana Arnemā


14/03/2019 – 03/04/2019

3 nedēļu mācību moduļa testēšana Jiveskilā Caribbean Music


11/02/2019 – 03/03/2019
3 nedēļu mācību moduļa testēšana Rīgā Perceiving Musical Individuality


25/11/2018 – 15/12/2019

3 nedēļu mācību moduļa testēšana Kajāni Songwriting


04/11/2018 – 24/11/2018
3 nedēļu mācību moduļa testēšana Minhenē The Jazz Universe of Duke Ellington


22/10/2018 – 11/11/2018
3 nedēļu mācību moduļa testēšana Rīgā World Jazz Music


“MusicXchain” ir Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) Profesionālās izglītības sektora stratēģisko partnerību projekts (identifikācijas Nr. 2017-1-FI01-KA202-034776) un sadarbības tīkls starp sešām profesionālās vidējās izglītības iestādēm, kas specializējas mūzikas izglītībā, piecās Eiropas valstīs – Somijā, Vācijā, Nīderlandē, Slovēnijā un Latvijā. Projekta mērķis ir, izveidojot un izmantojot jaunus un inovatīvus sadarbības un mācīšanās veidus, uzlabot skolotāju un skolēnu digitālās prasmes un to izmantošanu mūzikas mācību stundās, grupu un individuālos projektos, kā arī izkopt uzņēmējdarbības domāšanas veidu topošajiem un esošajiem mūziķiem, kas nepieciešams veiksmīgas karjeras veidošanai radošo industriju jomās.

Projekta laikā iecerēts radīt 4 intelektuālos galaproduktus:

  • MusicXchain mājaslapa – muzikāla platforma, kas pieejama gan projektā iesaistītajiem dalībniekiem, gan citiem interesentiem, kur tiks apkopota informācija par projekta aktivitātēm, iesaistītajām pusēm un veidiem, kā iesaistīties projekta īstenošanā;
  • Virtuālā mūzikas laboratorija – virtuāla vide MusicXchain platformā, kur tiks publicētas projekta laikā izstrādātās mācību lekcijas video formātā; laboratorijā skolēniem un pedagogiem būs iespēja realizēt Erasmus+ projektu inovitāti – virtuālo mobilitāti;
  • Mobilitātes braucieni – katra partnerskola projekta laikā nosūtīs 4 skolēnus uz kādu no partnerskolām un uzņems 4 skolēnus no partnerskolām uz 3 nedēļu ilgu mācību programmas moduļu testēšanu, kas tiks izstrādāti projekta realizācijas pirmajā gadā;
  • Rokasgrāmata – projekta realizācijas procesa vadmotīvi, padomi un ieteikumi citām skolām, kas vēlas pievienoties skolu tīklam vai veidot savu projektu, izmantot projekta mājaslapu, izveidot mācību moduļus un virtuālās mobilitātes.

Projektā iesaistītās partnerskolas:

Jiveskiles koledža GRADIA (Jiveskila, Somija)
Kainu profesionālās izglītības koledža (Kajāni, Somija)
Rīgas Doma kora skola (Rīga, Latvija)
Minhenes Jaunā džeza skola (Minhene, Vācija)
Rijn IJssel koledža (Arnema, Nīderlande)
Ļubļanas mūzikas un baleta konservatorija (Ļubļana, Slovēnija)