Uncategorized

Draudzīgā aicinājuma fonda skolu retings 2019

2019. gada 25. novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika Draudzīgā aicinājuma fonda Skolu reitinga 2019 apbalvošanas ceremonija. 2019. gadā Skolu retingam tika nominētas 53 skolas, dažādās kategorijās – ģimnāzijas, pilsētu vidusskolas, lauku vidusskolas un specializētās skolas. Tika vērtēti audzēkņu sasniegumi centralizētajos eksāmenos latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā un dabaszinībās, kā arī skolu izaugsme mācību priekšmetos un kopvērtējumā.

Rīgas Doma kora skola, kategorijā “Specializētās vidējās mācību iestādes”, starp 92 skolām saņēmusi šādus novērtējumus:

  • Nominācijā “Angļu valoda” – 2. vieta;
  • Nominācijā “Latviešu valoda un literatūra” – 3. vieta;
  • Nominācijā “Vēsture” – 3. vieta;
  • Nominācijā “Kopvērtējums” – 7. vieta;
  • Nominācijā “Matemātika” – 8. vieta.

Rīgas Doma kora skolas vadītājs Gints Ceplenieks izsaka sirsnīgu pateicību ikvienam skolas pedagogam par ieguldīto darbu audzēkņu izglītošanā, īpaši angļu valodas skolotājai Ievai Ernštreitei!