Uncategorized

Sākusies pieteikšanās 2019/2020 m.g. Erasmus+ projektam

Izsludināts otrais ERASMUS+ mobilitāšu braucienu konkurss Rīgas Doma kora skolā

Līdz 17. maijam gaidīsim izglītojamo un pedagogu pieteikumus mobilitāšu braucieniem PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas ERASMUS+ projektā “Experience Art” (Nr. 2018-A-LV01-KA102-046860):

 • 2019. gada 27. oktobris – 11. novembris – Kainu profesionālās izglītības koledža, Somijā – 2 izglītojamie
  2019. gada 27. oktobris – 2. novembris – Kainu profesionālās izglītības koledža, Somijā – 1 pedagogs
  (Kainuun ammattiopistowww.kao.fi) – džeza nodaļa
 • 2020. gada 8. marts – 23. marts – Minhenes Jaunā džeza skola, Vācijā – 2 izglītojamie
  2020. gada 8. marts – 14. marts – Minhenes Jaunā džeza skola, Vācijā – 1 pedagogs
  (Neue Jazzschool München e.V.www.jazzschool.de) – džeza nodaļa

Mobilitāšu datumi tiks precizēti un var nedaudz mainīties!

Nepieciešamie dokumenti audzēkņiem:

 • pieteikuma anketa;
 • sekmju un kavējumu izraksts par iepriekšējo mācību semestri;
 • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, dodoties mobilitātē, pamatojums par konkrētās skolas izvēli, vēstulei jāatspoguļo iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē;
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga.

Nepieciešamie dokumenti pedagogam:

 • pieteikuma anketa;
 • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā;
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • pašvērtējuma ziņojums par iepriekšējo mācību gadu;
 • partnerskolai paredzēto nodarbību tēmas 10 akadēmisko stundu apjomā latviešu un angļu valodā.

ERASMUS+ projekta “Experience Art” (Nr. 2018-A-LV01-KA102-046860) dalībnieku atlases kārtības NOLIKUMS