Uncategorized

Laudamus+ raidījumu cikls turpinās

Pērn decembrī aizsāktais informatīvi izglītojošu lekciju, diskusiju cikls “Laudamus+” koru diriģentiem, dziedātājiem un visiem Dziesmu un deju svētku kustības dalībniekiem jau ir pusceļā. Cikla sestajā raidījumā pirmdien, 18. janvārī, sarunu moderatora stafetes kociņu pārņems Latvijas Radio 3 “Klasika” ētera personība, muzikologs Orests Silabriedis.

Raidījumi skatāmi katru pirmdienu plkst.18.00 PIKC NMV Rīgas Doma kora skola “Youtube” kanālā: https://www.youtube.com/user/RDKSschool.

18. janvārī plkst.18.00 raidījumā “Jančevska un Cābuļa tandēms. Jaunās paaudzes mūziķi jaunradē un pedagoģijā” ar Jēkabu Jančevski un Jurģi Cābuli tiks apspriesta komponista un diriģenta sadarbība gan jaunrades, gan jaundarbu iestudēšanas procesā, atgādinot arī par lielisko kopdarbu – CD “Aeternum”. Sarunbiedri diskutēs par paaudžu atšķirībām un to, kā tas izpaužas mūslaiku mūzikas skolā, vienlaikus salīdzinot, kā paši raugāmies uz tiem, kas bijuši un joprojām ir pirms mums.

25. janvārī plkst.18.00 raidījums “Ideālās kora skaņas meklējumi no 19. gadsimta beigām līdz mūslaikiem”. Sarunā par iespējamo ideālā kora skaņu diriģents Jānis Erenštreits stāstīs par Jurjānu Andreja, Vīgneru Ernesta un Jāzepa Vītola tekstiem šajā jautājumā. Ilggadējais Latvijas Radio kora mākslinieciskais vadītājs Edgars Račevskis atcerēsies laikus, kad no Teodora Kalniņa skaņas koris pārgāja uz Račevska skaņu. Latvijas Radio kora pašreizējais mākslinieciskais vadītājs Sigvards Kļava stāstīs par korskaņas pārmaiņām pēdējo gadu desmitu laikā, atsakoties prognozēt nākotni. Savukārt dziedātāja un balss pedagoģe Viktorija Pakalniece komentēs balss pedagoga lomu mūsdienīgā korī.

Nākamajos cikla “Laudamus+” raidījumos diskusijas vadītājs Orests Silabriedis kopā ar muzikologiem Arnoldu Klotiņu un Ivetu Grundi atskatīsies uz Dziesmu svētku kustību 20. gadsimta 40. gados, kā arī svētku norisi Padomju Latvijā un trimdā. Par koru ikdienu un darbību reģionos diskutēs diriģenti Ilze Balode, Lorija Cinkusa, Mārcis Katajs un Jānis Ungurs. Cikla noslēguma raidījums “Koris kā diriģenta spogulis” būs veltīts diriģenta profesijas aktualitātei un prestižam, un tajā piedalīsies diriģenti Jurģis Cābulis, Aigars Meri, Jānis Ozols un Valdis Tomsons.

Tuvojoties latviešu Dziesmu svētku tradīcijas 150. gadskārtai, Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar PIKC NMV Rīgas Doma kora skola 2020. gada decembrī uzsāka informatīvi izglītojošu lekciju un diskusiju ciklu tiešsaistē “Laudamus+”. Īsā laika posmā tas kļuvis par būtisku #Ēkultūra digitālo resursu papildinājumu amatiermākslas nozarē. Visi cikla raidījumi atkārtoti skatāmi Rīgas Doma kora skolas “Youtube” kanālā.

Informāciju sagatavoja:

Lana Kazlauskiene
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Nacionālais kultūras centrs
67228985, 26407922
Lana.Kazlauskiene@lnkc.gov.lv
www.lnkc.gov.lv


VISI LAUDAMUS+ RAIDĪJUMI