Uncategorized

Mācību process II semestrī

2020./2021. mācību gada II semestra STUNDU SARAKSTS


Pamatojoties uz grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” no 2020. gada 30. novembra mācību procesa norisē Rīgas Doma kora skolā tiek ieviestas izmaiņas:

1. – 4. KLASE

  • mācību darbs notiek attālināti;
  • mācību stundu sarakstā norādītas tiešsaistes stundas (dzeltena krāsa) un pašvadītā mācību darba stundas (rozā krāsa);
  • individuālās nodarbības notiek attālināti saskaņā ar katra pedagoga ieteikto mācību formu.

5. –  9. KLASE

  • mācību darbs notiek attālināti;
  • mācību stundu sarakstā norādītas tiešsaistes stundas (dzeltena krāsa) un pašvadītā mācību darba stundas (rozā krāsa);
  • individuālās nodarbības notiek attālināti saskaņā ar katra pedagoga ieteikto mācību formu.

I – IV KURSS 

  • mācību darbs notiek attālināti;
  • specialitāšu stundas notiek atbilstoši grafikam.

INTEREŠU IZGLĪTĪBA, SAGATAVOŠANAS GRUPA

  • mācību darbs notiek attālināti.

PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas direktora Jāņa Ziņģīša rīkojums