Uncategorized

Izsludināts Erasmus+ projekta konkurss

Izsludināts 2022./2023. mācību gada 2. ERASMUS+ mobilitāšu braucienu konkurss Rīgas Doma kora skolā

Līdz 24. novembrim gaidīsim diriģēšanas, vokālās mūzikas un mūziklu nodaļas audzēkņu un pedagogu pieteikumus mobilitāšu braucienam PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas ERASMUS+ projektā “Collaborate for culture” (Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000062637):

Diriģēšanas nodaļa

 • 2023. gada 12. – 27. februāris – Tallinas mūzikas un baleta skola MUBA, Igaunijā – 3 audzēkņi
  2023. gada 12. – 18. februāris– Tallinas mūzikas un baleta skola MUBA, Igaunijā – 1 pedagogs
  (Tallinna Muusika- ja Balletikool MUBA, www.muba.edu.ee)

Vokālās mūzikas nodaļa:

 • 2023. gada 26. marts – 10. aprīlis – Nacionālā M. K. Čurlioņa mākslas skolas, Lietuvā – 3 audzēkņi
  2023. gada 26. marts – 1. aprīlis – Nacionālā M. K. Čurlioņa mākslas skolas, Lietuvā – 1 pedagogs
  (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokyklawww.cmm.lt)

Mūziklu nodaļa:

 • 2023. gada 26. marts – 10. aprīlis – Arnemas prof. izglītības koledža Rijn IJssel, Nīderlandē – 3 audzēkņi
  2023. gada 26. marts – 1. aprīlis – Arnemas prof. izglītības koledža Rijn IJssel, Nīderlandē – 1 pedagogs
  (Rijn IJsselwww.rijnijssel.nl)

Dalībai projektā var pretendēt:

 • I-IV kursa audzēkņi;
 • audzēkņi un pedagogi ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu.

Nepieciešamie dokumenti audzēkņiem:

 • pieteikuma anketa;
 • sekmju un kavējumu izraksts par iepriekšējo mācību semestri;
 • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā, angļu valodā. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, dodoties mobilitātē, pamatojums par konkrētās skolas izvēli, vēstulei jāatspoguļo iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē;
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga.

Nepieciešamie dokumenti pedagogam:

 • pieteikuma anketa;
 • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā;
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • pašvērtējuma ziņojums par iepriekšējo mācību gadu;
 • partnerskolai paredzēto nodarbību tēmas 10 akadēmisko stundu apjomā latviešu un angļu valodā.

Pieteikuma dokumentāciju pretendents līdz 2022. gada 24. novembrim iesniedz projekta vadītājai Aleksandrai Āboliņai. Iesniegtos dokumentus atlases I kārtā izskata projekta atlases komisija un prasībām atbilstošos pretendentus izvirza atlases II kārtai – pārrunām angļu valodā. Pedagogu pieteikumus izskata un apstiprina atlases I kārtā.