Uncategorized

Audzēkņu panākumi

Priecājamies par mūsu audzēkņu panākumiem konkursos!

Finālā 2. vieta RDKS absolventei Mārai Bērziņai, 3. vieta audzēknēm Artai Jēkabsonei un Līvai Dumpei

Apsveicam arī konkursa finālistus – Lauru Štomu, Laimu Lediņu, Artūru Oskaru Mitrevicu, kā arī atzinības rakstu ieguvējus – Robertu Kumsāri, Elizabeti Lukaševiču, Vizmu Zvaigzni, Reini Ašmani

 

  • Izsakām pateicību RDKS 4. klases audzēknim Gaboram Goldmanim par iegūto Galveno balvu un Atzinību par labāko Dievmātei veltītās dziesmas izpildījumu B grupā XI Jauno vokālistu konkursā “Dziedu Dievmātei” Aglonā. Pateicība skolotājai Ingrīdai Kleperei un koncertmeistarei Diānai Bergmanei par audzēkņa veiksmīgo sagatavošanu konkursam!

atzinība atzinība 001

 

  • Izsakām pateicību RDKS II kursa audzēknēm Agnesei Malnačai un Rūtai Zaigai Auziņai par iegūto II vietu 7. Starptautiskajā Jauno izpildītāju un kompozīciju konkursā “Mūzikas skaņas” Viļņā. Pateicība skolotājai Valdai Dzenei un koncertmeistarei Aijai Ziņģītei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

dipl. diploms

 

  •  Pateicība no Rīgas Doma baznīcas

pateiciba