Uncategorized

Audzēkņu panākumi

RDKS izcilās olimpiskās sezonas lieliskā izskaņa!

Katru pavasari Latvijā notiek Atklātā matemātikas olimpiāde. Prieks un lepnums, ka mūsu skolai šogad trīs laureāti:

Viesturam Spūlim (5.B klase) – II vieta,

Gerdai Mednei (7. klase) – III vieta

Dāvim Šternam (7. klase) – Atzinība

Un kā jau katru pavasari, arī šogad Rīgas Valsts 1. ģimnāzija rīkoja konkursu – iestājeksāmenu matemātikā. Izturot lielo konkursu (406 dalībnieki uz 137 vietām), tiesības mācības turpināt Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā ieguvis Valters Mičulis (9.klase), bet Klāvs Jankevics (9.klase) tika uzņemts bez konkursa, pateicoties izcilajiem mācību olimpiāžu rezultātiem. Prieks, ka Klāvs nolēmis turpināt arī mūzikas studijas!

Paldies visiem audzēkņiem, kuri papildus ikdienas mācību darbam, atrada laiku un iedvesmu piedalīties konkursos, olimpiādēs, koncertos un citos pasākumos! PALDIES!

Vita Kreicberga