Uncategorized

Skolas Gada balvas laureāti 2015./2016. m.g.

Sirsnīgi sveicam un lepojamies ar skolas Gada balvas laureātiem 2015./2016. mācību gadā! Tiekamies balvas pasniegšanas ceremonijā RDKS Pavasara koncertā 26. maijā plkst. 19.00 Rīgas Stradiņa universitātes aulā!

Pedagogi

 • Ingai Bērziņai par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Indriķim Veitneram par izcilu pedagoģisko darbu un 2015. gada kvalifikācijas eksāmena rezultātiem
 • Irēnai Pelnēnai par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu sasniegumiem
 • Irēnai Monastirskai-Urtānei par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņu panākumiem
 • Ilzei Baumanei par atbildīgu darbu Rīgas Doma zēnu korī
 • Kristīnei Circenei par aktīvu ārpusskolas projektu realizēšanu
 • Līgai Veisai par aktīvu ārpusskolas projektu realizēšanu
 • Irēnai Ārgalei par izcilu pedagoģisko un audzināšanas darbu

Audzēkņi

 • Līvai Dumpei par izciliem panākumiem konkursos
 • Kristapam Ivanovam par izciliem panākumiem konkursos
 • Agnesei Malnačai par aktīvu un radošu ārpusklases darbu un darbu audzēkņu padomē