Uncategorized

Paldies RDKS olimpiešiem 2015/2016!

Atskatoties uz šo mācību gadu, prieks un lepnums par mūsu skolas audzēkņu panākumiem eksakto mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos. Šis gads īpaši spožs bijis diviem audzēkņiem – Dāvim Šternam (9. klase) un Viesturam Spūlim (7.B klase).

Izturot ļoti lielu konkursu un sekojot RDKS 2011. gada 9. klases absolventa Justa Sirmā piemēram, tiesības turpināt mācības Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā ieguvuši 9. klases audzēkņi Dāvis Šterns (ar maksimālo punktu skaitu), Anna Matveja, Mare Zīlāne, Toms Jansons un 6. klases audzēkne Katrīna Anna Tupule. (Neskaitot tos Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas audzēkņus, kuri jau tur mācās no 7. klases, pārējiem skolēniem konkurss bija 4,5 audzēkņi uz 1 vietu).

Tāpat arī Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas iestājeksāmenā izcilus un ļoti labus rezultātus (darba izpildes procenti no 79 līdz 97%) uzrādījuši Dāvis Šterns (vislabākais iestājeksāmena rezultāts) un Toms Jansons, kā arī Gerda Medne, Jānis Paukštello un Valters Svilāns.

Latvijas 43. atklātajā matemātikas olimpiādē I vieta – Viesturam Spūlim, Atzinība –  Dāvim Šternam un tikai 2 punkti līdz goda pjedestālam pietrūka Elīzai Evaldei (8. klase).

Rīgas pilsētas matemātikas 66. olimpiādes 2. posmā I vieta – Viesturam Spūlim, II vieta – Artūram Oskaram Mitrevicam (II kurss) un Katrīnai Annai Verhoustinskai (5.B klase), III vieta – Dāvim Šternam.

Rīgas pilsētas fizikas 66. olimpiādes 2. posmā I vieta – Artūram Oskaram Mitrevicam.

Rīgas pilsētas informātikas 29. olimpiādes 2. posmā 9. – 12. klašu konkurencē  Atzinību un tiesības piedalīties Valsts olimpiādes finālā ieguva 7. klases (!!!) audzēknis – Viesturs Spūlis. Vēl Viesturs Spūlis šogad izcīnījis III vietu matemātikas konkursā, kuru visa mācību gada garumā 5 kārtās organizēja LU NMS Profesora Cipariņa klubs.

PALDIES visiem audzēkņiem, kuri papildus ikdienas mācību darbam, atrada laiku un iedvesmu piedalīties konkursos, olimpiādēs, koncertos un citos pasākumos! 

Informāciju apkopoja matemātikas skolotāja Vita Kreicberga