Uncategorized

Rīgas satiksme RDKS

Piektdien, 12. septembrī no plkst. 9.30  Rīgas Doma kora skolā ieradīsies pārstāvji no “Rīgas satiksmes”, lai pagarinātu skolēnu e-talonus.

  • 1. klases audzēkņiem e-talonus kārto skola kolektīvi, informācija pie klases audzinātājas.
  • 2. – 4. klases audzēkņiem un 6. – 9. klases audzēkņiem iepriekšējā mācību gadā piešķirtā atlaide darbojas joprojām un e-talons nav jāatjauno/jāpagarina.
  • 5. klases audzēkņiem un vidusskolēniem, kas vēlas pagarināt e-talonus, tie līdz 12. septembra rītam jānogādā skolotāju istabā.
  • visiem audzēkņiem, kam kādu iemeslu dēļ nepieciešams jauns e-talons, skolas kancelejā (603. kab. pie sekretāres) jāizņem izziņa un pašiem jādodas uz kādu no RS Klientu apkalpošanas centriem.