Uncategorized

Pēc renovācijas atklāts 6. stāvs

2021. gada 10. maijā, kultūras ministram Naurim Puntulim un Rīgas Doma kora skolas dibinātājam Jānim Erenštreitam klātesot, svinīgā ceremonijā pēc pārbūves tika atklāts viens no Rīgas Doma kora skolas mācību korpusa stāviem.

Foto: Rihards Mors

Rūpīgi ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un piesardzības pasākumus, īpašā ceremonijā tika prezentētas izremontētās mācību telpas un parakstīta laika kapsula nākotnei, tā turpinot tradīciju, ko pirms 40 gadiem aizsākuši iepriekšējie būvdarbu veicēji, atstājot rakstītu liecību uz celtniecības flīzes. Atklāšanās pasākumā tika izlozēti izremontētie kabineti, kuros darbu varēs atsākt Rīgas Doma kora skolas solo dziedāšanas un klavierspēles pedagogi.

Atklājot renovētās telpas, kultūras ministrs N. Puntulis savā uzrunā akcentēja: “Šis ieguldījums infrastruktūrā ir tik ļoti gaidīts un nepieciešams, jo patiesībā tas ir ieguldījums cilvēkos – talantu kalve sen pelnījusi cienīgus darba apstākļus!”

Savukārt RDKS vadītājs Gints Ceplenieks pauda saviļņojumu un pateicību par to, ka skolas saimei ir iespēja piedzīvot īpašu atjaunotnes brīdi, un vienlaikus novēlēja ikvienam spēku izturēt šo sarežģīto laiku (novēlēja ikvienam izturību šai sarežģītajā laikā).

Atklāšanas notikumā ar iedvesmas pilnu runu klātesošos sveica arī RDKS dibinātājs un ilggadējais direktors Jānis Erenštreits, uzsverot: “Pieticīgais komforts līdz šim kalpojis par savdabīgu dzinuli skolas radošā gara uzdzirkstījumam. Ikviens var strādāt labi tad, ja viņam ir mērķi, ko tiekties piepildīt. Šīs gaišās telpas nu ir papildus stimuls darboties! Rīgas Doma kora skolas kori ir Dziesmu svētku kustības stabilais  pamats un virzītājspēks, tādēļ skola nākotnē ir pelnījusi arī visu pārējo stāvu pārbūvi.”

Tā kā šoreiz ierastajā formātā ceremonija nebija iespējama, telpu atklāšanu skolas saime vēroja ar virtuālās tiešraides starpniecību. Ceremonijā attālinātu muzikālo priekšnesumu visiem sniedza Rīgas Doma kora skolas IV kursa džeza mūziķu ansamblis.

RDKS 6. stāva un jumta remontdarbus veica būvniecības uzņēmums SIA „BD&C” (valdes priekšsēdētājs Jānis Simanovs). Tagad skolas 6. stāvs nu ieguvis mūsdienīgas mācību vides veidolu un stiprina cerību, ka jau rudenī Rīgas Doma kora skolas saime kopīgi varēs sākt jaunu, radošu mācību gadu.

Foto: Rihards Mors

PIKC NMV Rīgas Doma kora skolas 6. stāva un jumta remontdarbi tika īstenoti, pateicoties Kultūras ministrijas piesaistītajam valsts budžeta finansējumam, kas piešķirti PIKC Nacionālajai Mākslu vidusskolai, lai 2021.–2022. gadā veiktu investīcijas mācību telpu aprīkojumā un infrastruktūrā. 2021.–2022. gadā būvdarbi Rīgas Doma kora skolā turpināsies –  tiks veikti arī mācību korpusa 1., 2. un 4. stāva remontdarbi, ventilācijas un apkures sistēmu projektēšana un izbūve, kā arī pārbūvēto telpu aprīkošana.