Uncategorized

Pateicības

Izsakām pateicību Rīgas Doma kora skolas jauktajam korim un solistiem par dalību mūzikla „Mana skaistā lēdija” koncertuzvedumā 2015. gada 24. janvārī VEF kultūras pilī:

diriģentam Gintam Cepleniekam
9. klases audzēknei Katrīnai Paulai Felsbergai
8. klases audzēknim Gustavam Melbārdim
III kursa audzēknim Endijam Endelim
I kursa audzēknim Danielam Pelnēnam
pedagogam un skolas absolventam Eduardam Vācietim
skolas absolventei Viktorijai Pakalniecei

Izsaku pateicību Rīgas Doma kora skolas pedagogiem Gundaram Dziļumam, Rudītei Zariņai, Anitai Šalhai, Dainai Libauerei, Valdai Tračumai un koncertmeistarei Kristīnei Paulai par audzēkņu sagatavošanu koncertuzvedumam.

Izsaku pateicību projekta vadītājai Inesei Beķerei un projekta vadītājas asistentei Kristīnei Freibergai.

Skolas administrācija