Uncategorized

Kultūras ministrijas balvas par audzēkņu sasniegumiem

26.aprīlī Kultūras ministrija apbalvos kultūrizglītības nozares talantīgākos audzēkņus, viņu skolotājus un koncertmeistarus par nozīmīgiem sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādes un skatēs mākslu nozarēs. Šogad Kultūras ministrijas pateicības rakstu un naudas balvu saņems 45 audzēkņi un 51 pedagogs no 17 izglītības iestādēm.

Laureātu starpā arī Rīgas Doma kora skolas III kursa audzēkne Katrīna Paula Felsberga un II kursa audzēkne Anna Amanda Stolere. Balvas saņems arī audzēkņu skolotājas Ance Purmale un Valda Dzene! Sveicam un lepojamies!

Kultūras ministrija saņēma 200 pieteikumus balvai. Pieteikumus vērtēja žūrija – priekšsēdētājs, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktores vietnieks kultūrizglītības jautājumos, Kultūras un radošās industrijas izglītības nodaļas vadītājs Andis Groza, žūrijas priekšsēdētāja vietniece, Kultūras ministrijas Nozaru politikas nodaļas vadītāja Iluta Treija, LNKC mākslas izglītības eksperte Ilze Kupča, Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors studiju un zinātniskajā darbā Andris Teikmanis, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Klavieru katedras profesors Juris Kalnciems, LNKC mūzikas izglītības eksperts Kārlis Jēkabsons un Latvijas Kultūras akadēmijas profesore Gunta Bāliņa.

Kultūras ministrija balvu jauniešiem par sasniegumiem starptautiskos konkursos, izstādes un skatēs mākslu nozarēs pasniedz kopš 1998. gada. Balvas pasniegšana ir augsts kultūrizglītības iestāžu audzēkņu un skolotāju ieguldītāja darba novērtējums. Vienlaikus ar Kultūras ministrijas balvu tiks pasniegta arī Latvijas Nacionālā kultūras centra iedibinātā Cimzes balva, ar kuru godinās izcilākos Latvijas profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības iestāžu pedagogus kultūrizglītības jomā – mūzikā un mākslā.