Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • IX Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss VIVA LA MUSICA

Paula Saleniece II vieta un atzinība par labāko latviešu komponista skaņdarba atskaņojumu

Pateicamies pedagoģei Diānai Bergmanei par audzēknes sagatavošanu konkursam!

  • X Kurzemes un Zemgales mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu ansambļu konkurss “Pūš pa deviņ’ – 2018”

Blokflautu ansamblis pateicība

Pateicamies pedagoģei Dagnijai Tučai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

  • Latviešu valodas valsts olimpiāde

Artūrs Oskars Mitrevics Atzinība

Pateicamies pedagoģei Ivetai Šimkui par audzēkņa sagatavošanu olimpiādei!