Uncategorized

ERASMUS+ konkurss braucienam uz Somiju

Līdz 18. jūnijam gaidīsim izglītojamo un pedagogu pieteikumus mobilitāšu braucienam Rīgas Doma kora skolas ERASMUS+ projektā “Music across Europe” (Nr.2016-1-LV01-KA102-022517):

2017. gada 22. oktobris – 6. novembris – Kainu profesionālās izglītības koledža Somijā – 3 izglītojamie, 1 pedagogs (Kainuun ammattiopisto, www.kao.fi);

Visa informācija par pieteikšanās kārtību, nepieciešamajiem dokumentiem un vērtēšanas kritērijiem, dalībnieku atlases kārtības nolikums atrodama projekta sadaļā skolas mājaslapā.

ERASMUS+ projekta “Music across Europe” (Nr.2016-1-LV01-KA102-022517) dalībnieku atlases kārtības NOLIKUMS

Nepieciešamie dokumenti audzēkņiem:

  • pieteikuma anketa;
  • sekmju un kavējumu izraksts par iepriekšējo mācību semestri;
  • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, dodoties mobilitātē, pamatojums par konkrētās skolas izvēli, vēstulei jāatspoguļo iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē;
  • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
  • rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga.