CULTURE CONNECTION

30/11/2023

Informatīva prezentācija mobilitāšu braucienu dalībniekiem uz Jiveskilu, Somiju SKATĪT ŠEIT


29/11/2023

Informatīva prezentācija mobilitāšu braucienu dalībniekiem uz Viļņu, Lietuvu SKATĪT ŠEIT
Informatīva prezentācija mobilitāšu braucienu dalībniekiem uz Tallinu, Igauniju SKATĪT ŠEIT


15/11/2023

ERASMUS+ projekta “Culture Connection” (Nr. 2023-1-LV01-KA-121-VET-000131009) dalībnieku atlases rezultātus SKATĪT ŠEIT


16/10/2023

Izsludināts ERASMUS+ mobilitāšu braucienu konkurss Rīgas Doma kora skolā

Līdz 27. oktobrim gaidīsim mūziklu, džeza, diriģēšanas un vokālās mūzikas nodaļas audzēkņu un pedagogu pieteikumus mobilitāšu braucienam MIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas ERASMUS+ projektā Nr. 2023-1-LV01-KA-121-VET-000131009:

 • Mūziklu nodaļaJiveskilas profesionālās izglītības koledža GRADIA, Somijā (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, ,www.gradia.fi)
  2024. gada 11. – 25. februāris: 3 audzēkņi
  2024. gada 11. – 17. februāris: 1 pedagogs
 • Vokālās mūzikas nodaļa (DATUMU MAIŅA!)Tallinas mūzikas un baleta skola MUBA, Igaunijā (Tallinna Muusika – ja Balletikoolwww.muba.edu.ee)
  2024. gada 11. – 25. februāris: 3 audzēkņi
  2024. gada 11. – 17. februāris: 1 pedagogs
 • Diriģēšanas nodaļaNacionālā M. K. Čurlioņa mākslas skolas, Lietuvā (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, www.cmm.lt)
  2024. gada 3. – 17. marts: 3 audzēkņi
  2024. gada 3. – 9. marts: 1 pedagogs
 • Džeza nodaļa (DATUMU UN PARTNERSKOLAS MAIŅA!) Kainu profesionālās izglītības koledža, Somijā (Kainuun ammattiopistowww.kao.fi)
  2024. gada 10. – 24. marts: 3 audzēkņi
  2024. gada 10. – 16. marts: 1 pedagogs

Dalībai projektā var pretendēt:

 • I-IV kursa audzēkņi;
 • Rīgas Doma kora skolas profesionālo mācību priekšmetu pedagogi.

Nepieciešamie dokumenti audzēkņiem:

 • pieteikuma anketa;
 • sekmju un kavējumu izraksts par iepriekšējo mācību semestri;
 • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā, angļu valodā. Motivācijas vēstulei ir jāatspoguļo kandidāta mērķis, kas tiks sasniegts, dodoties mobilitātē, pamatojums par konkrētās skolas izvēli, vēstulei jāatspoguļo iespējamie ieguvumi no dalības mobilitātē;
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • rekomendācijas vēstule no specialitātes pedagoga.

Nepieciešamie dokumenti pedagogam:

 • pieteikuma anketa;
 • motivācijas vēstule datorrakstā, brīvā formā, vienas A4 lappuses apjomā;
 • CV latviešu un angļu valodā pēc Europass parauga;
 • pašvērtējuma ziņojums par iepriekšējo mācību gadu;
 • partnerskolai paredzēto nodarbību tēmas 10 akadēmisko stundu apjomā latviešu un angļu valodā.

Pieteikuma dokumentāciju pretendents līdz 2023. gada 27. oktobrim iesniedz projekta vadītājai Aleksandrai Āboliņai vai atstāj lietvedībā. Iesniegtos dokumentus atlases I kārtā izskata projekta atlases komisija un prasībām atbilstošos pretendentus izvirza atlases II kārtai – pārrunām angļu valodā. Pedagogu pieteikumus izskata un apstiprina atlases I kārtā.


13/09/2023

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola uzsāk īstenot jaunu projektu ERASMUS+ programmā

MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola, parakstot līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, uzsāk īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) Profesionālās izglītības sektora projektu Nr. 2023-1-LV01-KA-121-VET-000131009.

Projekta 1. posma realizācijas laiks: 01.09.2023. – 31.08.2024.

Programmā MIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem būs iespēja doties mācību mobilitātēs un pieredzes apmaiņas braucienos uz kādu no partnerskolām Eiropā, kā arī piedalīties starptautiskos konkursos. Papildus tam, projekta ietvaros uz MIKC Nacionālo Mākslu vidusskolu tiks aicināti eksperti, nozaru profesionāli no ārvalstīm, kuri skolā pasniegs meistarklases un lekcijas.

Rīgas Doma kora skolas mobilitātes:

 • 2024. gada februāris – Jiveskilas profesionālās izglītības koledža GRADIA, Somijā – 3 audzēkņi, 1 pedagogs
 • (Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, ,www.gradia.fi);
 • 2024. gada marts – Tallinas mūzikas un baleta skola MUBA, Igaunijā – 5 izglītojamie, 2 pedagogs (Tallinna Muusika – ja Balletikoolwww.muba.edu.ee);
 • 2024. gada marts – Nacionālā M. K. Čurlioņa mākslas skolas, Lietuvā – 3 izglītojamie, 1 pedagogs (Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla, www.cmm.lt).

Rīgas Doma kora skolas audzēkņu mobilitāte ietver mūzikas priekšmetu pastiprinātu apgūšanu partnerskolā, muzicēšanu kopā ar partnerskolas audzēkņiem kādā no kolektīviem (koris, orķestris, bigband, džeza ansamblis utml.), jauna repertuāra apgūšanu un koncerta sniegšanu, tādā veidā krājot koncertprakses stundas.

Rīgas Doma kora skolas pedagogi dosies pieredzes apmaiņā gan vērot savas specialitātes un tai radniecīgo priekšmetu stundas, gan paši vadīt mācību stundas un seminārus/meistarklases partnerskolas audzēkņiem un pedagogiem. Pedagogu mērķis ir iepazīties ar partnerskolas izglītības programmām un analizēt, ko no programmu veidošanas pieredzes MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola var pārņemt profesionālās izglītības kompetenču centra starpnozaru mācību programmu veidošanā.

Apmaiņas programmas rezultātā sagaidām, ka dalībnieki būs nodibinājuši jaunus profesionālos un personiskos kontaktus, attīstījuši adaptācijas un komunikācijas prasmes, uzlabojuši angļu valodas zināšanas. Savukārt pedagogi jauniegūtās zināšanas par mācību metodēm integrēs savās mācību stundās, un dalīsies ar kolēģiem un skolas administrāciju ar idejām par jaunu starpnozaru (mākslas, dejas un mūzikas) mācību programmu izveidošanu MIKC Nacionālajā Mākslu vidusskolā. Svarīgs pienesums būtu mūzikas repertuāra paplašināšana ar dažādu Eiropas tautu un valstu tradicionālo un populāro mūziku. Tāpat arī visi projektā iesaistītie dalībnieki būs uzlabojuši savas menedžmenta prasmes dažādos līmeņos – sākot ar spēju svešvalodas vidē tikt galā ar sadzīves organizēšanu, beidzot ar pieredzi starptautisku izglītības projektu vadībā. Ilgtermiņā sagaidām, ka MIKC Nacionālā Mākslu vidusskola kļūs par radošu, mūsdienīgu un novatorisku mācību iestādi un būs vēl saistošāks mērķis topošajiem audzēkņiem. Reflektantu skaits, kas stāsies vidusskolā, pieaugs, un skola būs veicinājusi savu un tās audzēkņu un darbinieku konkurētspēju ne tikai valsts, bet arī starptautiskā mērogā.

MIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas Erasmus+ programmas projekta “Culture Connection” (Nr. 2023-1-LV01-KA-121-VET-000131009) NOLIKUMS

Papildus informācija:

Rīgas Doma kora skolā:
Aleksandra Āboliņa, projekta vadītāja, aleksandra.abolina@nmv.lv, 26612125

Jaņa Rozentāla mākslas skolā:
Ineta Vīksna, projekta vadītāja, ineta.viksna@nmv.lv,  29151252

Rīgas Baleta skolā:
Agnese Zvaigzne, projekta vadītāja, agnese.zvaigzne@nmv.lv, 28746850

Emīla Dārziņa mūzikas skolā:
Katrīna Ciniņa, projekta vadītāja, katrina.cinina@nmv.lv, 27147399