Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • X J.S.Baha baroka laika klaviermūzikas festivāls

Paula Saleniece diploms par piedalīšanos
Dafne Jonāne diploms par piedalīšanos

 

Izsakām pateicību pedagoģei Diānai Bergmanei par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

  • Bundzinieku konkurss “DumDay 2017”

Reinis Zariņš 1. vieta
Mārcis Briška 3. vieta
Jēkabs Rēders finālists

Izsakām pateicību pedagogam Tālim Gžibovskim par audzēkņu sagatavošanu konkursam!