Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • Talsu II Starptautiskajā bērnu un jauniešu akadēmiskās dziedāšanas un vokālo ansambļu konkursā

Līgai Zīriņai un Patrikam Stepem 1. vieta

Eduardam Jansonam 1. vieta

Elizabetei Siliņai 2. vieta

Kristapam Solovjovam 2. vieta

Līgai Zīriņai 3. vieta

Patrikam Stepem 3. vieta

Renāram Petrovskim 3. vieta

Viktorijai Veldrei 3. vieta

Izsakām pateicību pedagogiem Valdai Tračumai, Anitai Šalhai, Dainai Libauerei, Kristīnei Circenei un Gundaram Dziļumam un koncertmeistariem Ingrīdai Kalniņai, Irinai Balabkinai, Ģirtam Bīrītīm, Tatjanai Semjonovai, Annai Berklavai un Ritai Poļakai par audzēkņu sagatavošanu konkursam.

  • Latvijas talantu konkursā “Ineses Galantes Talanti”

Līgai Gitai Zīriņai 3. vieta

Annijai Kristiānai Ādamsonei publikas simpātiju balva

Izsakām pateicību pedagoģēm Valdai Tračumai un Antrai Jankavai un koncertmeistarēm Irinai Balabkinai un Ilzei Fominai par audzēkņu sagatavošanu konkursam.