Uncategorized

Audzēkņu panākumi

  • Starptautiskā talantu centra konkursā “Uzlecošās zvaigznes”

Evelīnai Smoļinai 1. vieta

Izsakām pateicību pedagoģei Irmai Pavārei un koncertmeistarei Tatjanai Semjonovai par audzēknes sagatavošanu konkursam!

  • VII Starptautiskajā Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursā

Tīnai Jankevicai 3. vieta

Rihardam Bruno Porgantam 3. vieta

Izsakām pateicību pedagoģēm Ilzei Nakasei un Sarmītei Ārentai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

  • Instrumentālo un vokāli instrumentālo ansambļu konkursā Competition VENTSPILS GROOVE

RDKS 1. kursa ansamblim 3. vieta B grupā

RDKS 2. kursa ansamblim 1. vieta B grupā

RDKS 3. kursa ansamblim 1. vieta C grupā

RDKS gospeļkorim 2. vieta C grupā un “Ventspils Mūzikas skolas atbalsta fonda DoSiM” vecāku simpātiju balva

Artim Borisam apbalvojums “Labākā oriģinālkompozīcija”

Elīzai Apinei apbalvojums “Labākais basģitārists”

Eduardam Lazdiņam apbalvojums “Labākais ģitārists”

Izsakām pateicību pedagogiem Tālim Gžibovskim, Indriķim Veitneram, Annijai Zahovskai, Uģim Prauliņam, Andrejam Jevsjukovam un Zigmundam Žukovskim par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

  • XXII Latvijas Mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā

Elīzai Evaldei 2. vieta

Luīzei Baķei 3. vieta

Izsakām pateicību pedagoģei Ievai Slokai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

  • X Latvijas Mūzikas skolu un Mūzikas vidusskolu saksofonu klašu audzēkņu konkursa

Luīzei Baķei 2. vieta

Elīzai Evaldei 2. vieta

Izsakām pateicību pedagoģei Ievai Slokai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!

  • Latvijas profesionālās vidējās mūzikas izglītības iestāžu izglītības programmas “Vokālā mūzika” audzēkņu valsts konkursa II grupā

Līgai Gitai Zīriņai 1. vieta

Nikam Freimanim 1. vieta

Evelīnai Smoļinai 2. vieta

Annijai Kristiānai Ādamsonei 3. vieta

Izsakām pateicību pedagoģēm Valdai Tračumai, Valdai Dzenei, Irmai Pavārei, Antrai Jankavai un koncertmeistarēm Irīnai Balabkinai, Aijai Ziņģītei, Tatjanai Semjonovai un Ilzei Fominai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!