Uncategorized

Atvērto durvju diena

Atvērto durvju diena Rīgas Doma kora skolā

2017. gada 13. martā no plkst. 11.00 – 14.00

Laiks Telpa Tikšanās/ konsultācijas Pedagogi
Skolotāju istaba

 

Reģistrācija

Jautājumi, pārrunas

Direktora vietnieki izglītības jomā Sarmīte Andžāne, Vita Virza, Egija Ozoliņa
Zaļā zāle Sagatavošanas klase pedagogs Ilona Poikāne
609. Profesionālās ievirzes programma Vokālā mūzika Kora klase /1-9.kl./ solo dziedāšana metodiskās komisijas vadītāja Valda Tračuma
11.00 – 13.00

 

517. Profesionālās vidējās izglītības programma Vokālā mūzika/ dziedātājs/ programmas vadītāja Antra Jankava

 

12.00 – 13.00

 

Kamerzāle Profesionālās vidējās izglītības programma Vokālā mūzika /mūziklu dziedātājs/

 

programmas vadītāja Annija Putniņa

 

218. Profesionālās vidējās izglītības programma Mūzika /džeza mūziķis/ programmas vadītājs Tālis Gžibovskis
Diriģēšanas centrs Profesionālās vidējās izglītības programma Diriģēšana /kormeistars, kora dziedātājs/ programmas vadītājs Jurģis Cābulis

 

515. Mūzikas teorētiskie priekšmeti metodiskās komisijas vadītāja Jūlija Jonāne
12.00 – 13.00 624. Klavierspēle metodiskās komisijas vadītāja Sarmīte Ārenta