Uncategorized

Atzinību un balvu saņēmēji


Pateicamies visiem skolas pedagogiem darbiniekiem un audzēkņiem, kas ieguldījuši lielu un neatlaidīgu darbu skolas 25. jubilejas gada un iepriekšējo mācību gadu laikā! Apsveicam visus atzinību un balvu saņēmējus!


Ministru kabineta Atzinības raksts – Valdis Bernhofs

Kultūras ministrijas Atzinības raksts – Inga Bērziņa, Valda Dzene, Iveta Grunde, Tālis Gžibovskis, Andrejs Jevsjukovs, Madars Kalniņš, Aivars Krastiņš, Daina Libauere, Valda Tračuma, Indriķis Veitners, Vita Virza, Zigmunds Žukovskis

Latvijas Nacionālā kultūras centra Goda raksts – Sarmīte Andžāne, Kristīne Barkovska, Diāna Bergmane, Inga Grante, Vita Kalnciema, Irēna Monastirska-Urtāne, Egija Ozoliņa, Ilona Poikāne, Rita Poļaka, Anita Šalha, Līga Veisa

Rīgas Doma kora skolas 2018./2019. mācību gada Gada Balva – Ģirts Bīrītis, Ruta Čerņenoka, Jūlija Jonāne, Dina Liepiņa, Ilze Nakase, Egija Ozoliņa, Katrīna Paula Felsberga

PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas Atzinības raksts – Inese Beķere, Aleksandra Āboliņa

Rīgas Doma zēnu kora balva “Īsts kora puika” – Rihards Lapiņš