Uncategorized

Atzinības Rīgas Doma kora skolai

25. maijā, Rīgas Doma kora skolas 25 gadu jubilejas koncertā, skolas saimi un skatītājus ar savu klātbūtni pagodināja Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis un Latvijas Republikas Kultūras ministre Dace Melbārde. Valsts prezidents Rīgas Doma kora skolu sveica ar Cildinājuma rakstu un Kultūras ministre ar Atzinības rakstu par ieguldīto darbu 25 gadu garumā!


31. maijā Rīgas Doma kora skolas 25. jubilejas gada svinīgajā noslēgumā Rīgas Domā Goda rakstu skolai pasniedza Latvijas Nacionālā kultūras centra vadītāja Signe Pujāte. PIKC Nacionālās Mākslu vidusskolas direktors Jānis Ziņģītis sveica skolas saimi, pasniedzot Atzinības rakstu.

Sirsnīga pateicība ikvienam skolas pedagogam un darbiniekam audzinot talantīgus, mērķtiecīgus un darbīgus audzēkņus! Paldies audzēkņiem par neatlaidību un skolas vārda nešanu Latvijā un pasaulē gan skolas laikā, gan pēc absolvēšanas! Paldies audzēkņu vecākiem par izturību un atbalstu!