Uzņemšanas rezultāti stājoties uz vidusskolas I kursu tiks publicēti skolas mājas lapā 2018. gada 26. jūnijā!


1. klases iestājpārbaudījumu rezultātus SKATĪT ŠEIT!

13. jūnijā plkst. 18.00 kora zālē – 1. klasē uzņemto audzēkņu vecāku sapulce un tikšanās ar klases audzinātāju!


Uzņemšanas dokumentus Rīgas Doma kora skolas lietvedība (6. stāvā) pieņem:

  • Stājoties uz 1. klasi – no 7. maija līdz 31. maijam
  • Stājoties uz 5. klasi – no 7. maija līdz 4. jūnijam
  • Stājoties profesionālās vidējās izglītības programmās – no 28. maija līdz 18. jūnijam

Uzņemšanas noteikumus 2018./2019. mācību gadam SKATĪT ŠEIT (informācija atjaunota 28.03.2018.)

Uzņemšanas veidlapa pieejama ŠEIT

Iestājeksāmenu norises grafiks:

Precizēts uzstāšanās secības grafiks 1. klases iestājpārbaudījumiem būs pieejams 1. jūnijā!