Uzņemšanas noteikumi 2021./2022. mācību gadam


PIETEIKŠANĀS UZŅEMŠANAS PĀRBAUDĪJUMIEM

 • Pieteikšanās 1. kl. – IV k. uzņemšanas pārbaudījumiem iespējama tikai elektroniski – lūdzam aizpildīt uzņemšanas VEIDLAPU un to nosūtīt uz rdks@nmv.lv!
 • Sešgadīgu bērnu uzņemšana sagatavošanas grupās uz 2021./2022. mācību gadu sāksies 2021. gada jūnijā! Lūdzam sekot līdzi mājaslapā ievietotajai informācijai.

Skolas lietvedībā dokumentus pieņem:
stājoties uz 1. klasi – sākot no 2021. gada 3. maija līdz 28. maijam;
stājoties uz 3.- 5., 7.- 9.klasi – no 2021. gada 1. jūnija līdz 4. jūnijam;
Profesionālās vidējās izglītības programmās – sākot no 14. jūnija;
Profesionālās ievirzes izglītības programmās Diriģēšana, Vokālā mūzika, Džeza mūzika – no 14. jūnija.


Uzņemšana uz 1. klasi
Uzņemšanas pārbaudījumi notiks klātienē

 • 31. maijā plkst. 10.00 – I kārta (uzstāšanās secības laiki pēc saraksta)
 • 1. jūnijā plkst. 10.00 – II kārta (uzstāšanās secības laiki pēc saraksta)

Detalizēta norises kārtība pirms uzņemšanas pārbaudījumiem tiks ievietota skolas mājaslapā, sadaļā Uzņemšana 2021


Uzņemšana uz 3.-5. klasi  un 7.-9. klasi
Uzņemšanas pārbaudījumi notiks gan klātienē, gan attālināti

 • 8. jūnijā plkst. 10.00 – Solfedžo (klātienē pēc iepriekš noteiktas secības)
 • Klavierspēle – sniegums tiks vērtēts pamatojoties uz iesniegtajiem video ierakstiem, kuri jāiesūta līdz 7. jūnijam plkst. 15.00, sadaļā Eksāmenu ieraksti
  • Video ierakstā katrs skaņdarbs var būt atsevišķā video vai arī viens pēc otra;
  • Klavierspēles pārbaudījuma programma jāpiesaka, nosaucot komponistu un skaņdarba nosaukumu;
  • Klavierspēles pārbaudījuma programma jāatskaņo no galvas;
  • Ierakstā vēlams uzstāties svētku apģērbā, jāfilmē sānskatā, obligāti jābūt redzamām rokām.
 • Dziedāšana sniegums tiks vērtēts pamatojoties uz iesniegtajiem video ierakstiem, kuri jāiesūta līdz 7. jūnijam plkst. 15.00, sadaļā Eksāmenu ieraksti
  • Video ierakstā  katrs skaņdarbs var būt atsevišķā video vai arī  viens pēc otra;
  • Pārbaudījuma programma jāpiesaka, nosaucot dziesmu nosaukumus;
  • Pirms katras dziesmas atskaņošanas var nospēlēt uz klavierēm tonalitāti, iedot toni, lai izpildītu priekšnesumu;
  • Pārbaudījuma programma jāatskaņo no galvas;
  • Ierakstā vēlams uzstāties svētku apģērbā, jāfilmē dziedātājs pilnā augumā.

Uzņemšana uz profesionālās vidējās izglītības programmām

Uzņemšanas pārbaudījumu plāns


Pārbaudījumu saturs un plašāka informācija par uzņemšanu – sadaļā UZŅEMŠANA 2021