Uncategorized

Zinātniskās pētniecības darbu konference

25. aprīlī notika Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 7.-9. klašu skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference. Rīgas Doma kora skolas gods tika godam aizstāvēts!

Konferencē savus pētnieciskos darbus prezentēja 9. klases audzēkņi – Paula (tēma: “Pirmā latviešu orģinālopera “Baņuta”. 1920.- 1941.”), Gabors un Elīza (tēma: “Dziesmu svētki – politiskās varas ideoloģijas līdzeklis. IX Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un X Vispārējie latviešu Dziesmu svētki jeb Padomju Latvijas I Dziesmu svētki”).

Audzēkņi saņēma augstāko vērtējumu – laureāta nosaukumu un vērtīgas balvas! Konferences žūrija vienbalsīgi atzina skolas pārstāvju augsti kvalitatīvo darbu Latvijas kultūras pētniecībā! Paldies darbu vadītājai, vēstures skolotājai Ilzei Jākobsonei! Paldies skolotājiem par līdzjušanu!