Uncategorized

Tālākizglītības kursi klavierspēles pedagogiem

PIKC NMV Rīgas Doma kora skola piedāvā profesionālās kompetences pilnveides programmu (A) 6 stundu apjomā klavierspēles pedagogiem Praktisko nodarbību vērošana darbā ar profesionālās ievirzes izglītības programmas Vokālā mūzika Kora klase un profesionālās vidējās izglītības programmas Vokālā mūzika audzēkņiem

Dziedāšanā
2018. gada 20. marts 10.00 – 15.00

UN

Klavierspēlē
2018. gada 21. martā, plkst. 10.00 – 15.00

PIETEIKŠANĀS ANKETA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIETEIKŠANĀS ANKETA

Dalības maksa, piesakoties vienas dienas nodarbībām līdz 16. martam – 15 €.
NMV pedagogiem dalība bez maksas, pēc iepriekšēja pieraksta.
Pieteikšanās kursiem, iesūtot aizpildītu anketu uz e-pastu kursi@nmv.lv!