Uncategorized

Apsveikums Valsts svētkos

Sirsnīgi sveicam visu Rīgas Doma kora skolas saimi – audzēkņus, pedagogus, darbiniekus, absolventus un viņu ģimenes – Latvijas Republikas proklamēšanas 97. gadadienā! Lai skaisti svētki!

Skolas administrācija

Izsakām pateicību Rīgas Doma kora skolas audzēkņiem un pedagogiem:

 • Meiteņu korim par panākumiem konkursā Spānijā
 • Skolotājai Ilzei Jākobsonei par patriotiskās nedēļas pasākumu organizēšanu
 • Džeza trio – Elīzai Baķei, Aleksandram Mariničevam, Emīlam Ašmanim – par skolas prezentēšanu Lāčplēša dienas koncertā Kara muzejā
 • Gunai Grimstai-Heniņai par sadraudzības projekta ar skolu Vācijā organizēšanu
 • Uzveduma “Saulīte slimnīcā” dalībniekiem: pedagogiem – Līgai Veisai, Kristīnei Circenei, Ritai Poļakai un audzēkņiem – Patrikam Tabakam, Emīlijai Melbārdei, Evelīnai Liepiņai, Lāsmai Švembergai, Pēterim Kalniņam, Viktorijai Veldrei, Agatei Grīnhofai, Nikolasam Funo, Gustavam Nīmanim, Annai Stolerei
 • Katrīnai Felsbergai par 2. vietu Teodora Reitera jauno izpildītāju konkursā (ped. Ance Purmale)
 • Kristapam Ivanovam, Nikam Freimanim par panākumiem konkursā Vācijā (ped. Valda Dzene)
 • Viesturam Spūlim par dalību TV spēlē Gudrs, vēl gudrāks
 • Ievai Ernštreitei un Ivetai Šimkus par izcilu pedagoģisko darbu un Draudzīgā aicinājuma fonda balvām
 • Oskaram Kalniņam par panākumiem konkursā Lietuvā (ped. Ivars Bezprozvanovs)
 • Robertai Kumsārei par panākumiem konkursā “Sudraba flauta” (ped. Vita Zemture)
 • Aleksandrai Špicbergai par visas Latvijas saviļņošanu ar savu videoklipu Imanta Kalniņa dziesmai Rakstu rakstus
 • Patrikam Tabakam, Eremijam Sējānam un Gaboram Goldmanim par izteiksmīgo Sikspārnīša lomas atveidojumu J. Lūsēna Putnu operā
 • Jurģim Rātam par solo lomu Bruno Skultes operā “Vilkaču mantiniece” (ped. Anita Šalha)
 • Edmundam Pūliņam par audzēkņu veiksmīgo startu Kurzemes rajona skolu sacensībās
 • Skolas vokālistu konkursa laureātiem:

Konkursā „Mana tautas dziesma” (6.11.2015)

1. – 3. klašu grupā

3. vieta
Anna Jansone /3. klase/

2. vieta
Alise Žīgure /1. klase/
Gustavs Zavadskis /2. klase/

1. vieta

Luīze Marta Treilona /3.klase/
Sanija Tašņicka /3. klase/

4. – 5. klašu grupā

Atzinības raksts:
Šarlotei Funo /5.b klase/,
Elizabetei Belei /5.a klase/,
Paulam Pakalniņam /5.b klase/

3. vieta
Agnesei Bērzkalnei /5.B klase/
Emīlijai Adriannai Melbārdei /5.A klase/

2. vieta
Paulai Saleniecei /5.A klase/
Alisei Vecvagarei /4. klase/

1. vieta
Robertai Kalniņai /5.b klase/

Grand prix
Duetam – Sandai Lapiņai /4. klase/ un Elizabetei Lukaševičai /5.a klase/
Konkursā “Es savai zemītei” / 9.11.2015/

3. vieta
Agatei Grīnhofai /6. klase/

2.vieta
Gaboram Goldmanim /6. klase/

1. vieta
Silvijai Emīlijai Sūnai /9. klase/
Esterei Pogiņai /7.A klase/

 

Karogs