Uncategorized

Stipendiju fonda 2. konkursa rezultāti

Saskaņā ar Rīgas Doma kora skolas Stipendiju fonda nolikumu un izpildītiem priekšnoteikumiem (pietiekamas sekmes mācībās, nav neattaisnotu kavējumu šajā semestrī, pieteikums konkursam ir iesniegts noteiktajā termiņā un ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti), 2016. gada 16. februāra sēdē ir nolemts, ka otrajā RDKS stipendiju fonda konkursā tiek atbalstīti sekojoši pieteikumi:

  1. Roberta Kumsāre – dalības maksas segšana konkursā Jaunais flautists
  2. Patriks Stepe –ceļa un nakšņošanas izdevumu segšana konkursā Viva la Musica
  3. Dagnis Roziņš – ceļa izdevumu segšana apmaiņas braucienam uz Minhenes Jauno džeza skolu
  4. Artis Boriss – ceļa izdevumu segšana apmaiņas braucienam uz Minhenes Jauno džeza skolu
  5. Artūrs Oskars Mitrevics – ceļa izdevumu un dalības maksas segšana konkursā Maskavā
  6. Kristaps Ivanovs – ceļa izdevumu un dalības maksas segšana konkursā Maskavā

Visiem pretendentiem, kuru pieteikumi nav atbalstīti, ir iespēja iegūt izvērtējumu savam pieteikumam un paskaidrojumu par stipendijas nepiešķiršanas iemeslu. Konkursa komisija sazināsies personīgi ar tiem pretendentiem, kuru pieteikumi ir atbalstīti.

RDKS stipendiju fonda komisija:

Valdis Bernhofs, Muzikāli apdāvināto bērnu un jauniešu atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājs

Sarmīte Andžāne, RDKS direktora p.i.

Kristīne Freiberga, RDKS projektu vadītāja