Uncategorized

Skolas Gada balva 2021/2022

Sveicam Rīgas Doma kora skolas Gada balvas laureātus
par 2021./2022. mācību gada sasniegumiem un panākumiem!

Gada balva tiks pasniegta Rīgas Doma kora skolas Pavasara koncertā 13. maijā plkst. 19.30 NMV Emīla Dārziņa koncertzālē.


Pedagogi un darbinieki

  • Inese Beķere – par radošu, inovatīvu pedagoģisko darbu mācību procesā un audzēkņu padomes darba organizēšanu
  • Aleksandra Āboliņa – par nozīmīgu ieguldījumu realizējot Rīgas Doma kora skolas un Rīgas Doma kora skolas jauktā kora projektus
  • Madara Boka – par nozīmīgu ieguldījumu realizējot Rīgas Doma kora skolas un Rīgas Doma meiteņu kora TIARA projektus
  • Diāna Bergmane – par krājumu “Parafrāzes par latviešu tautasdziesmām klavierēm” izveidi un aprobāciju; par izcilu pedagoģisko un metodisko darbu
  • Mārtiņš Klišāns – par radošu, inovatīvu un nozīmīgu ieguldījumu skolas darbībā, īstenojot RDKS Digital satura izveidi
  • Aivars Krastiņš – par radošu, inovatīvu un nozīmīgu ieguldījumu skolas darbībā, īstenojot RDKS Digital satura izveidi; par izcilu pedagoģisko un metodisko darbu
  • Inita Kamarūte – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēknes sasniegumiem Imanta Kokara 4. Starptautiskajā jauno kordiriģentu konkursā
  • Ingrīda Klepere – par izcilu pedagoģisko darbu un audzēkņa sasniegumiem Starptautiskajā konkursā Rīgas Doms, projektos – VAK kameropera Ej nu ej, LNOB opera Amāls un nakts viesi

Audzēkņi

  • Alma Kalniņa – par izciliem panākumiem Imanta Kokara 4. Starptautiskajā jauno kordiriģentu konkursā, mācību olimpiādēs un radošu darbu skolas audzēkņu padomē