Uncategorized

Rīgas reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

2021. gada 5. martā Rīgas reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē piedalījās Rīgas Doma kora skolas II kursa audzēkne Julianna Tīruma, prezentējot pētniecisko darbu “Džeza mūzikas atspoguļojums latviešu preses izdevumos: 1918 – 1929”. Julianna konferencē ieguva augstāko atzinību – I kategoriju, kas dod tiesības piedalīties Latvijas 45. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē 2021. gada marta noslēgumā.

Rīgas Doma kora skolas saime sveic Juliannu Tīrumu ar jaunām atziņām Latvijas džeza vēsturē un izcīnīto I vietu! Paldies skolotājai un pētnieciskā darba vadītājai Ilzei Jākobsonei!