Uncategorized

Rīgas Doma zēnu kora panākumi

Rīgas Doma zēnu koris šīs vasaras 11. jūlijā Sv. Jāņa baznīcā uzstājās skaistā koncertā “Hendelis un Anglijas karaļa kronēšana”, Senās mūzikas festivāla ietvaros. Kora mākslinieciskā vadītāja Mārtiņa Klišāna sagatavoti, zēni dziedāja itāļu diriģenta Kristiāna Frattimas vadībā, saņemot ne vien klausītāju atzinību, bet arī viesdiriģenta novērtējumu par kora augsti kvalitatīvo dziedājumu, koncentrēšanās spēju, profesionalitāti, disciplīnu un pozitīvu emociju pilnām mēģinājumu dienām un koncertu.

Diriģenta Kristiāna Frattimas atzinības vēstule (angļu valodā).

Foto: Guntars Felsbergs (RDKS 25! jubilejas koncerts 25.05.2019.)